By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 151-152
Annotation: Životopisný portrét k 70. narozeninám bohemistky E. Minářové.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 3, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
3
4
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 4, 2004, č. 2, s. 144-148
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 1, leden, s. 39-43
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 10, 2001, s. 451-459
Annotation: Analýza humoristického románu.
Article
10
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 10, 2001, s. 521-526
Annotation: Recenze zaměřená na studie věnované humoru ve starší české literatuře.
Article
11
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 8, 2000, č. 3, s. 170-173
Annotation: Rozbor próz z hlediska použití slangových výrazů.
Article
12
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 5, 1999/2000, č. 1, říjen 1999, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 2, únor, s. 101-105
Annotation: Rozbor povídky Zbloudilý.
Article
14
In: Zpravodaj katedry bohemistiky. -- Roč. 7, 1997, č. 2, únor, s. 30-32
Annotation: Referát o průběhu kongresu.
Article
15
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 15, 2006, s. 449-454
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 4, 1998/1999, č. 1, 30. 10. 1998, s. 10
Annotation: Zpráva o udělení zvláštní ceny v 2. celopolské básnické soutěži O zlatý doutník Wilhelma Szewczyka.
Article
17
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 4, 1998/1999, č. 1, 30. 10. 1998, s. 17-18
Annotation: Referát, mj. o vystoupení děkanky Pedagogické fakulty UJEP D. Moldanové.
Article
18
19
In: Obratník. -- Roč. 3, 1997, č. 16, s. 26-28
Annotation: Analytická studie o dvou povídkách J. Čepa: Cesta na jitřní a Člověk na silnici.
Article
20
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 94, 2011, č. 2, s. 89-95
Annotation: Recenze představující jednotlivé příspěvky.
Article