By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 23. 3., s. 17
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 181-185
Annotation: Studie o tzv. topografii či encomion, podrobněji zaměřená na antickou motiviku humanistické chvály Olomouce.
Article
3
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 1. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 6, s. 663-665
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 2, s. 159-161
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 8, Recenzní příloha, s. 9-10
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 3/4, s. 243-244
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 10-16
Annotation: Studie zaměřená zejména na texty uvedených autorů.
Article
12
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 206-207
Annotation: Informativní stať; se soupisem konferencí.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 25-40
Annotation: Studie, věnovaná rysům humanistické latinské příležitostné poezie také v českých zemích.
Article
16
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 2, s. 278-279
Annotation: Přehledová stať v oddílu Varia; s fot. dokumentací jednotlivých akcí (s. 280-282).
Article
17
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 114-119
Annotation: Zpráva o přednáškové činnosti LVS v Olomouci (soupis přednášek na s. 117-119).
Article
19
20