By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 4, 1956, č. 5 (41), květen, s. 8-9
Annotation: O vyhlídkách českého kulturního exilu a jeho spolupráci s domovem. Výzva k soustředění sil a založení: Česká exilová akademie.
Article
2
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 5, 1957, č. 2 (50), březen, s. 9-10
Annotation: Polemika s nesouhlasnými reakcemi na jeho článek Bez nás (S, r. 4, 1956, č. 12/48/, s. 6-7, prosinec; podepsáno Cato), kritizující český národní...
Article
3
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, jaro 1957, s. 112-115
Annotation: Dopis vysvětlující osobní důvody vystoupení z redakční rady Svědectví; připojena (s. 116-117, podepsáno Re.) odpověď: Tigrid Pavel.
Article
4
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 7, 1965/1966, č. 25/26, zima/jaro 1965, s. 48-64
Annotation: Esej.
Article
5
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 2, 1946, č. 46, 16. 11., s. 732-733
Annotation: Článek reaguje na založení Kulturního svazu.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 114, 17. 5., s. 1
Annotation: Úvaha o dnešní mládeži.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 83, 7. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o první republice a našem nynějším poměru k ní.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 60, 12. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o naší poválečné mládeže. Nelze žít jenom z nenávisti k nepřátelům.
Article
9
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 5, 1957, č. 9 (57), září, s. 5-7
Annotation: Přehled edičních plánů, žánrového rozložení a výše nákladů; polemika s přehledovým článkem: Bernard Vilém. Z plánu nakl. Čs. spisovatel...
Article
10
by Kolár, Jan M., 1923-1979 jo2002101666{{{}}}}
Published Stockholm : Česká kulturní rada v zahraničí, 1955.
Annotation: Esej.
Book
11
by Kolár, Jan M., 1923-1979 jo2002101666{{{}}}}
Published Lund : Česká kulturní rada v zahraničí, 1957.
Book
12
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 17, 2007/2008, č. 9, 26. 5. 2008, s. 6
Annotation: Medailon J. M. K.; s přetištěním jeho eseje.
Article
13
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 4, 18. 12. 2006, s. 6
Annotation: O polemice vyvolané v čs. exilovém tisku kritickým článkem Jana M. Kolára o ohlasu polských a maďarských událostí roku 1956 v Československu....
Article
16
by Bareš, Gustav, 1910-1979, Bednář, Kamil, 1912-1972, Beneš, Edvard, 1884-1948, Brousil, Antonín Martin, 1907-1986, Běhounek, Václav, 1902-1980, Bílý, Václav, 1867-1951, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Drda, Jan, 1915-1970, Dvořák, Miloš, 1901-1971, Eisner, Pavel, 1889-1958, Fučík, Bedřich, 1900-1984, Grossman, Jan, 1925-1993, Halas, František, 1901-1949, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janů, Jaroslav, 1908-1969, Kolár, Jan M., 1923-1979 jo2002101666{{{}}}}, Kolář, Jiří, 1914-2002, Konečný, Robert, 1906-1981, Kovárna, František, 1905-1952, Kárnet, Jiří, 1920-2011, Listopad, František, 1921-2017, Mathesius, Bohumil, 1888-1952, Morák, Jaroslav, 1920-1982, Mrkvička, Otakar, 1898-1957, Mukařovský, Jan, 1891-1975, Navrátil, Václav, 1904-1961, Nejedlý, Zdeněk, 1878-1962, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Patočka, Jan, 1907-1977, Peroutka, Ferdinand, 1895-1978, Pokorný, Jaroslav, 1920-1983, Polan, Bohumil, 1887-1971, Popelová, Jiřina, 1904-1985, Den, Petr, 1898-1970, Skoumal, Aloys, 1904-1988, Strakoš, Jan, 1899-1966, Svoboda, Ludvík, 1903-1977, Teige, Karel, 1900-1951, Tetauer, Frank, 1903-1954, Tigrid, Pavel, 1917-2003, Urbánek, Zdeněk, 1917-2008, Valenta, Edvard, 1901-1978, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vodička, Timotheus, 1910-1967, Šajtar, Drahomír, 1922-2009, Štoll, Ladislav, 1902-1981, Čep, Jan, 1902-1974, Černý, Rudolf, 1905-1979, Černý, Václav, 1905-1987
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001.
Annotation: První ze čtyř plánovaných svazků antologie doprovázející připravované Dějiny české literatury 1945-1990 obsahuje vesměs časopisecky publikované...
Book