By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 243-245
Annotation: Rozhovor o vzniku a činnosti versologického týmu na "Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky".
Article
2
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 468-471
Annotation: Článek o versologické učebnici J. Hrabáka u příležitosti 100. výročí jeho narození; mj. zmíněn vliv strukturalismu a J. Mukařovského.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 448-452
Annotation: Recenze posledního svazku sborníků vzniklých v rámci pravidelných konferencí mezinárodního projektu slovanské porovnávací metriky.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 317-320
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému teorii verše, vycházejícímu k nedožitým 80. narozeninám M. Červenky.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 429-432
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 83, 2014, č. 1, s. 57-68
Annotation: Studie rozebírá 8 básnických sbírek literárního teoretika M. Červenky z let 1953-1996.
Article
8
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 64-68
Annotation: O autorově připravovaném překladu, mj. ve srovnání se staršími verzemi.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 5, s. 209-212
Annotation: Článek polemizující s výkladem básnické skladby K. H. Máchy "Máj", publikovaným v rámci seriálu MF Dnes o knihách, ze kterých lze skládat...
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 49, s. 167-172
Annotation: Polemika s článkem L. Motyčky v č. 48/2013.
Article
11
by Kolár, Robert, 1977-
Published Plzeň : Fraus, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Učebnice určená studentům středních škol.
Book
12
online
Webarchiv
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2018, č. 2, s. 20-21
Annotation: Rozhovor V. Coufalové s R. Kolárem o edici "Seminář České knižnice".
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 5, s. 245-248
Annotation: Článek se věnuje ročence "Nejlepší české básně 2017" a její užitečnosti v procesu literární výchovy.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 2, s. 86-88
Annotation: Recenze románu "Domeček" T. Límanové.
Article
15
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 117-131
Annotation: Studie zvažuje možnosti verše v novějším českém dramatu a analyzuje vývojové tendence českého veršovaného dramatu na materiálu více než...
Book Chapter
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 105-109
Annotation: Studie se zabývá možnými interpretacemi určitých básní ze sbírky "Abeceda" V. Nezvala, které upozorňují na zvukové, koloristické a formální...
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 332-355
Annotation: Studie analyzuje poezii F. Gellnera, cílem analýzy je potvrdit, že Gellnerovu poezii lze rozdělit do dvou období (rané 1894-1906 a pozdní 1910-1914)...
Article
18
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 130-131
Annotation: Nekrolog matematika, lingvisty a básníka L. Nebeského; bio-bibliografická poznámka o autorovi nekrologu připojena na s. 147.
Article
19
DOI
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 33-53
Annotation: Studie se v návaznosti na práci M. Sedmidubského zabývá sylabickou nepravidelností (heterogenitou) básní K. Tomana (a J. Vrchlického) a zaměřuje...
Article
20
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 4, září, s. 643
Česká literatura v síti [online]. -- 6. 11. 2017
Annotation: Zpráva o nové edici "Seminář České knižnice", která je určena zejména středoškolským učitelům a nižším ročníkům vysokoškolských...
Article