By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Náš malý, maličký svět. -- S. 285-296
Annotation: Doslov; s medailonem autorky s její fot. (s. 297-299); s úryvkem z textu (4. s. obálky).
Book Chapter
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 2
Annotation: Referát o divadelní inscenaci - kabaretu z textů J. Kainara.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 130, 5. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 23, s. 2
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 130, 4. 6., s. 5
Annotation: Medailón k sedmdesátinám 4. 6.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 145, 22. 6., s. 5
Annotation: Též o vztazích literárních.
Article
6
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1992, č. 155, 3. 7., s. 5
Annotation: Medailón k jubileu 3. 7.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1992, č. 156, 7. 7., s. 5
Annotation: Medailón k pětaosmdesátinám 6. 7.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 173, 27. 7., s. 5
Annotation: Nezval Vítězslav; mj. o zrušené expozici Život a dílo Vítězslava Nezvala v Západočeském muzeu v Třebíči.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 40, 2. 10., příl. Kmen, č. 40, s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 3, 22. 1., příl. Kmen, č. 3, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 24, 15. 6., příl. Kmen, č. 24, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 7, září, s. 144-145
Annotation: Recenze.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, podzim, s. 14
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 34, 24. 8., příl. Kmen, č. 34, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
16
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 1, 1991, č. 132, 6. 11., s. 2
Annotation: Glosa k současnému stavu knižního trhu.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 1, 1991, č. 134, 8. 11., s. 5
Annotation: K bývalé překladatelské činnosti mluvčího prezidenta.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 1, 1991, č. 152, 29. 11., s. 5
Annotation: Glosa k údajnému přehlížení významu V. V.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 1, 1991, č. 164, 13. 12., s. 5
Annotation: Kritika dopisu E. Horelové Jánovi Čarnogurskému k aféře s povídkou: Kasarda Martin, (azda) Posledná večera.
Article