By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 2, s. 73-86
Annotation: Studie porovnává sedm českých překladů Bible (v jednom případě pouze Nového zákona) vydaných mezi lety 1851 a 1894.
Article
2
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 62-67
Annotation: Studie k 50. výročí úmrtí J. Durycha; mj. k možným interpretačním přístupům k jeho dílu a představování jeho tvorby ve školní literární...
Article
4
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 51-65
Annotation: Studie srovnávající časopisecké ukázky z románu publikované v letech 1924-1929 s knižním zněním a osvětlující vývoj textu; z 10 ukázek...
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 44-45
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 7, 2003, č. 3, s. 167-169
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 24. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 6, 2001, č. 3, s. 34-35
Annotation: Úvaha k 150. výročí narození A. J.
Article
10
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 5, 2001, č. 3, s. 111-112
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 6, 2002, č. 1/2, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 1, s. 173-174
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 4, duben, Recenzní příloha, s. III
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 5, květen, Recenzní příloha, s. II-III
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 6, červen, Recenzní příloha, s. III-III
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 3, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 6, Recenzní příloha, s. 15-16
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 72, 2003, č. 2, s. 263
Annotation: Nekrolog.
Article
19
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 3/4, s. 56-59
Annotation: Komentář k výuce staročeštiny a staroslověnštiny na vysokých školách.
Article