By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Other Authors: '; ...Komenda, Petr, 1975- ola2008474714...
In: Meditace. -- ISBN 978-80-7325-484-1. -- S. 470-480
Annotation: Ediční zpráva představuje komentář k vydávání Čepova díla v Československu a v Čechách a na Moravě.
Book Chapter
2
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 181-198
Annotation: Studie s částmi Sémiotika aktu zveřejnění v souvislostech poválečného vývoje české textologie, Některé strukturalistické metody procesu...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 6, prosinec, s. 784-788
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 1, s. 214-223
Annotation: Studie o próze, součásti Čepovy knihy Modrá a zlatá (1938); připojeny Verze a varianty Zápisků Jiljího Klena (s. 224-229).
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 6, s. 611-623
Annotation: Rozbor.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 3, s. 330-333
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 1, s. 75-79
Annotation: Úvaha nad žánrem Ortenových knih.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 1, únor, s. 102-105
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 2, duben, s. 172-185
Annotation: Úryvky z rukopisného deníku.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 2, s. 12-15
Annotation: Rozbor díla.
Article
11
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 56-72
Annotation: Studie s kapitolami Diachronní průřez Ortenovou tvorbou, Synchronní průřez Ortenovou tvorbou, Čas a existence, Orten a dějinnost, Shrnutí.
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 132-151
Annotation: Přehledová studie, zachycující mj. působení a dílo uvedených osobností (zejména o J. Čepovi; též o polemice kolem Schulzova románu Kámen...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 2, duben, s. 151-171
Annotation: Studie k poetice pozdní tvorby F. Halase, autor srovnává básně s deníkovými zápisky a poznámkami ("trhací bloky"; východisky jsou rukopisy Citáty...
Article
15
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 123-138
Annotation: Studie o vývoji Halasovy lyriky po roce 1935. Autor poukazuje zejména na Halasův zájem o experiment a smyslovou realitu a práci s principem litaničnosti...
Article
16
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica, sv. 91. Studia bohemica, sv. 10. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2007, s. 271-281
Annotation: Analýza Halasových esejů (O poezii aj.) a básní v prózách (Hérakles, Ženy v rouškách, Mrtvé tváře), s kapitolkami: Sentence; Montáž; Mezi...
Article
17
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 7-17
Annotation: Studie srovnává sémiotický a fenomenologický přístup k básnické inspiraci (druhý z nich autor ilustruje především na svých vlastních interpretacích...
Article
18
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 18, 2015, č. 1, s. 33-70
Annotation: Studie o Halasově sbírce Sépie se zabývá dosavadní interpretací této knihy; rozebírá vliv K. Teigeho na výsledné verše.
Article
19
by Komenda, Petr, 1975- ola2008474714{{{}}}}
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2008.
Obsah knihy
Annotation: Studie - skripta.
Book