By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 161-164
Annotation: Autor se zde zabývá požadavkem doby po srozumitelnosti umění. Popisuje všechny jevy s tím spojené a dochází k názoru, že je to nemožné: "Přece...
Article
2
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 9-14
Annotation: Zdůrazněna důležitost cti ve svobodě. "Budeme tak svobodní, kolik ducha uskutečníme ve svém národě. " Tzn. tupě se nepoddávat davu, ale v...
Article
3
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 131-133
Annotation: Úryvek z knihy Chudobky. O tom, jak přemýšlel a co prožíval jeden odsouzený k smrti.
Article
4
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 246-249
Annotation: Milostná báseň s křesťanskou tematikou je ze sbírky Voskovice, 1943/44.
Article
5
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 339-347
Annotation: Složitá úvaha, která se odvinula od otázky, zda se v poezii neprojevuje "úpadek náboženskosti, otřesení víry v Boha a jeho konečné popření,...
Article
6
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 220-224
Annotation: Autor článku zde hodnotí filozofický směr existencionalismus. Charakterizuje ho a hodnotí ho jako "filosofii předem ztracenou a nepůvodní". Zvláště...
Article
7
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 66, 18. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o společné věci. Zmiňován T. G. Masaryk.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 119, 12. 10., s. 1
Annotation: Báseň věnovaná legionáři Jos. Kudelovi.
Article
10
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 2, 1939, č. 9, 13. 12., s. 428-429
Annotation: O nedostatku dobré literatury pro mládež.
Article
11
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 2, 1939, č. 2, 28. 2., s. 92-93
Annotation: O poslání pravé poesie, která má sloužit duchu skrze krásu. Polemika s názorem: Teige Karel o poesii hře.
Article
12
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 1, 1938, č. 9, s. 464
Annotation: Proti oceňování uměleckých děl podle aktuální potřeby. Umělecká kritika musí být zásadní.
Article
13
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1947, č. 1/2, listopad, s. 44-45
Annotation: Recenze básně na počest S. K. Neumanna.
Article
14
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1948, č. 3/4, leden, s. 89-94
Annotation: Polemika hájící neangažovanou tvorbu a uměleckou svobodu. Součást dobové diskuze o umění a literatuře.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 4, 1948, č. 155, 4. 7., s. 1
Annotation: Úryvek z recitace R. Konečného na XI. všesokolském sletu v Praze.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 158, 27. 11., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 150, 17. 11., s. 1
Annotation: Úvaha o začátku německých represálií proti českému studentstvu.
Article
18
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. 2, 1947, č. 6, červen, s. 261
Annotation: Báseň.
Article
19
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 2, 1947, č. 5/6, 19. 2., s. 68
Annotation: Báseň.
Article
20
In: List Sdružení moravských spisovatelů.. -- ISSN 2336-8527. -- Roč. 2, 1947, č. 1/2, listopad, s. 45-46
Annotation: Recenze básnické sbírky Vl. Holana.
Article