By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 103, 1. 5., s. 5
Annotation: Sloupek otištěný v Literárních novinách.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 1
Annotation: Článek k 40. výročí Rudého práva, na jehož stránkách mohli publikovat spisovatelé generace Devětsilu. Koláží ilustroval A. Hoffmeister.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 45, 22. 2., s. 5
Annotation: Vzpomínkový fejeton; s úvodní ediční poznámkou.
Article
4
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 6, 5. 2., s. 6-7
Annotation: Medailon k 75. výročí narození Z. Nejedlého.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 291, 6. 12., s. 5
Annotation: Vzpomínka na Jar. Ježka, zejména na jejich pobyt (ještě s V. Vydrou) v Štoských kúpelích na Slovensku v létě 1938.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 307, 25. 12., s. 5
Annotation: Fejeton; se snímkem památného domku u Ratibořic.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 4-8
Annotation: Esejistický článek k 75. narozeninám Zdeňka Nejedlého o jeho významu pro českou literární vědu.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 105-106
Annotation: Článek k poctě Jiřího Plachého.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 150
Annotation: Článek k výročí založení Rudé armády a narozeninám Julia Fučíka.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 313, 23. 11., s. 5
Annotation: Komentář k probíhajícímu "procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským".
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 9
Annotation: Medailon herce V. Vydry ml.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 38, 18. 9., s. 4
Annotation: Medailon; s kresbou jubilujícího spisovatele (signatura kreslíře Š.. neidentifikovatelná).
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 170, 14. 7., s. 4
Annotation: Úryvek z cestopisu "Jugoslávské kolo".
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 85, 9. 4., s. 4
Annotation: Úryvek z knihy "Fanfáry a hrany".
Article
15
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 25, 1950, č. 7, s. 36
Annotation: Stať o M. Pujmanové.
Article
16
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 25, 1950, č. 10, s. 55
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
17
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 25, 1950, č. 10, s. 63
Annotation: Vzpomínková stať.
Article
18
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 26, 1951, č. 7/8, s. 54
Annotation: Krátká stať o díle J. Glazarové u příležitosti jejích narozenin. Stylizováno jako dopis.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 619-631
Annotation: Fejeton povzbuzující mladé autory k odvážnější tvorbě a osvobození se od starší generace.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 59-61
Annotation: Autor připomíná osobnost E. E. Kische.
Article