By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 28, 1972, č. 88, 14. 4., příl. Náš domov, č. 15, s. 3
Annotation: Glosa k 100. výročí úmrtí.
Article
2
In: Nová Praha. -- ISSN 1802-2944. -- Roč. 18, 1969, č. 13, červenec, obálka s. 3
Annotation: O oslavách Husova svátku v 16. století.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 28, 1972, č. 23, 28. 1., příl. Náš domov, č. 4, s. 3
Annotation: Medailon k 120. výročí úmrtí.
Article
4
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 22, 1985, č. 12, prosinec, s. 21
Annotation: Životopisy bratří V. K. K. a: Klicpera František; zvl. o jejich divadelní činnosti.
Article
5
In: Nová Praha. -- ISSN 1802-2944. -- Roč. 18, 1969, č. 4, 21. 2., obálka s. 3
Annotation: O pobytech J. K. v Praze v letech 1817 a 1819.
Article
6
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 18, 1972, č. 230, 17. 11., s. 9
Annotation: Článek k 125. výročí narození 18.11.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 35, 1989, č. 84, 28. 4., s. 8
Annotation: O jeho rodině.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 11, 13. 1., s. 3
Annotation: O práci komise pro jungmannovské oslavy 200. výročí narození.
Article
9
In: Svoboda. -- Roč. 85, 1975, č. 210, 6. 9., příl., s. 10
Annotation: O pobytu ruského filozofa v Čechách v roce 1862 a o jeho stycích s českými vzdělanci.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 238, 8. 10., s. 11
Annotation: O životě a hrách M. K.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 166, 14. 7., s. 3
Annotation: O oslavách 200. výročí narození.
Article
12
In: Svoboda. -- Roč. 79, 1970, č. 269, 13. 11., s. 5
Annotation: O pobytu A. J. v dějišti hry.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 28, 1972, č. 230, 19. 9., příl. Náš domov, č. 39, s. 3
Annotation: Medailon k 346. výročí úmrtí 25.9.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 18, 1972, č. 224, 10. 11., s. 9
Annotation: Článek k 125. výročí úmrtí.
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 18, 1972, č. 154, 4. 8., s. 9
Annotation: Článek k 120. výročí úmrtí F.L. Čelakovského 5.8.
Article
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 36, 1990, č. 154, 10. 8., s. 4
Annotation: O jeho vztahu k přírodě a přírodním vědám.
Article
17
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 21, 1984, č. 6, červen, s. 23
Annotation: O vztahu J. N. k divadlu.
Article
18
In: Beseda naší vesnice. -- ISSN 0045-1770. -- Roč. 4, 1972, č. 26, 30. 6., s. 16 - č. 46, 17. 11., s. 16
Annotation: Životopis na pokračování.
Article
19
In: Beseda naší vesnice. -- ISSN 0045-1770. -- Roč. 4, 1972, č. 47, 24. 11., s. 16; č. 50, 15. 12., s. 16; Roč. 5, 1973, č. 1, 5. 1., s. 16 - č. 15, 13. 4., s. 16
Annotation: Životopis na pokračování.
Article
20
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 21, 1984, č. 10, říjen, s. 23
Annotation: O jeho divadelním působení v Německém Brodě.
Article