By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 49, 2017, č. 1, s. 96-98
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 50, 2018, č. 1, s. 6-37
Annotation: Studie věnovaná operním adaptacím Rukopisu královédvorského; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 37).
Article
4
In: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. II. svazek. -- ISBN 978-80-200-2918-8. -- S. 933-1006
Annotation: Studie je věnována opernímu zpracování textů z Rukopisů královéhradeckého a zelenohorského (viz rozpis) a jejich dobové recepci.
Book Chapter