By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 4, 6. 1., s. 1-2
Annotation: O průběhu smutečního obřadu.
Article
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 50, 28. 2., s. 1, 3-4
Annotation: Výtah z projevu, týkajícího ze zčásti literatury a jejího hodnocení.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 41, 10. 2., s. 3
Annotation: Projev k Nejedlého jubileu.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1009-1010
Annotation: Vzpomínka na Julia Fučíka při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
5
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 7 (52), 1945, zvl. č., 11. 7., s. 1-2
Annotation: Zpráva informuje o výnosu omezujícím ediční činnost z důvodu šetření papírem.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 216, 9. 9., s. 2
Annotation: Projev u příležitosti výročí smrti J. Fučíka.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 6, 6. 1., s. 1-2
Annotation: O průběhu obřadu v Národním památníku na Vítkově 5. 1.; připojeny kondolence zahraničních korporací (s. 1) a smuteční projev V. Kopeckého.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 250, 8. 9., s. 1-2
Annotation: S mezititulky Julius Fučík a Sovětský svaz, Tvář člověka a komunisty, Nesmrtelná reportáž, Dále za Fučíkovým příkladem; s úvodní a závěrečnou...
Article
9
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 7 (52), 1945, č. 40, 5. 10., s. 189
Annotation: Citát z projevu ministra informací V. Kopeckého, který se ohrazuje, že by v novém státě byla omezována tisková svoboda.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 4, 6. 1., s. 1, 4
Annotation: Nekrolog I. Olbrachta.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 346, 13. 12., s. 3
Annotation: Ideologický rozklad kritizující "schematismus v umělecké tvorbě" a beroucí pod ochranu "zábavnost" umění (na příkladu filmů Císařův pekař...
Article
12
13
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 7 (16), 1957, č. 11, listopad, s. 962-963
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 7, 1953, č. 8, 30. 9., s. 666-675
Annotation: Stať o J. Fučíkovi u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 2, 10. 1., s. 1-2
Annotation: Smuteční řeč; s portrétní kresbou I. Olbrachta "pro ilustrované vydání Anny proletářky".
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 51, 19. 12., s. 3
Annotation: Projev zaměřený proti "sucharům" v umění; s příklady z nedávné české komediální filmové produkce a jejího nevlídného přijetí kritikou.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 6, 8. 1., s. 2
Annotation: Úryvek z úvodníku V. Kopecekého, který vyšel roku 1947 v časopise Tvorba.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 214, 8. 9., s. 1
Annotation: O průběhu slavnosti v Lucerně 7. 9. k výročí Fučíkovy smrti.
Article
19
20