By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Morana. -- 4. s. obálky
Annotation: Glosa představuje českému čtenáři knihu srbské bohemistky a překladatelky; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s její fot.).
Book Chapter
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 3, s. 443-444
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 22, 2019, č. 2, s. 47-53
Annotation: Studie o vzniku a významu srbského překladu knihy Hovory s T. G. Masarykem.
Article
5
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 14, 2011, č. 2, 10. 12., s. 75-81
Annotation: Studie o překladu M. Čoliće knihy J. Škvoreckého do srbštiny.
Article
6
Annotation: Sborník studií o ozvěnách první světové války v kultuře, literatuře a kulturní historii slovanských národů, zejména Čechů a Srbů; mj....
Book