By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 1-18
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích ve spise "Vedomosti o Tekovskej stolici" M. Bela. Autor se soustřeďuje na různorodost využitých autorem literárních...
Article
2
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 40, 2010, č. 83/84, s. 177-187
Annotation: Studie k edici spisu A. Sartoria (otištěn na s. 188-205 v originále a zrcadlovém českém překladu).
Article