By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 39, 25. 9., s. 3
Annotation: Studie s mezititulky Filosofický materialismus v Nerudově díle, Demokratické řešení národnostní otázky.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 7
Annotation: Esej kritizující vyprázdněnou literárně historickou metodu a terminologii mj. J. Piláta, M. Kačera a J. Hájka v pracích o J. K. Tylovi a K. Cvejna...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 50, 10. 12., s. 7
Annotation: Polemika s reakcí M. Kačera (LtN č. 49) na Kosíkovu kritiku jeho tylovských studií (LtN č. 46); v připojeném redakčním dovětku též o reakci...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 8, 20. 2., s. 3; č. 9, 27. 2., s. 6
Annotation: Studie tištěná na pokračování v kapitolách: 1. Za důslednou likvidaci pozůstatků slánštiny v oblasti ideologie, 2. O marxismu tvůrčím a...
Article
5
6
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 14, červen, s. 36
Annotation: Zpravodajství o výsledcích a proslov.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 210, 9. 9., příl. Salon, č. 133, s. 1 a 3
Annotation: Esej o jazyku a řeči politiků, jazykových patvarech (humanitární bombardování, etická válka apod.).
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 299, 23. 12., příl. Salon, č. 147, s. 1, 2, 3
Annotation: Rozhovor.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 49, 4. 12., s. 1 a 3
Annotation: Stať s mezititulky Zaostávání theorie za potřebami praxe, O socialistických literárních mravech, Tvořivě uplatňovat sovětské zkušenosti.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 175, 31. 7., příl. Nedělní LN, s. 8-9
Annotation: Osudy dobrého vojáka Švejka, Velitelem města Bugulmy; soubor 45 glos z roku 1969.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 286, 9. 12., příl. Národní 9, č. 48, s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání souboru statí a článků K. K. Století Markéty Samsové, Praha, Český spisovatel 1993.
Article
13
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 23, 1993, č. 6, s. 67-72
Annotation: Z cyklu přednášek Kritika moderní doby, 1991. Mj. o máchovské stati: Eisner Pavel (pseud. Vorel Jan), Kritický měsíčník 1940.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 22, 1992, č. 3, s. 88-96
Annotation: Příspěvek do nepublikované diskuse Smích a osvobození, vedené 5. 6. 1969 v redakci časopisu Plamen.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 43-47, 29. 10.-4. 11., s. 16
Annotation: Varianta přednášky Česká otázka a Evropa, přednesené na jaře 1969 v Praze v rámci cyklu Česká otázka; s úvodní redakční poznámkou (č....
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2011, č. 3, s. 17-24
Annotation: Přetisk eseje o vztahu filosofie a státní moci původně uveřejněného v jediném vydaném čísle slovenského časopisu Rozhovor. Uvozeno redakční...
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 196, 21. 8., příl. Salon, č. 582, s. 1
Annotation: Úvaha inspirovaná postojem J. Husa; předneseno na IV. sjezdu SČSS 28. 6. 1967.
Article
18
In: Haškovy noviny. -- ISSN 2336-629X. -- R. 1997, č. 1/2, prosinec, s. 9
Annotation: Úvaha.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 224, 24. 9., příl. Salon, č. 84, s. 1 a 3
Annotation: Esej; mj. o hospodě.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 248, 22. 10., příl. Salon, č. 88, s. 1 a 2
Annotation: Esej; mj. s částí nazvanou Petr Chelčický neboli Radikální zamítnutí nestoudnosti.
Article