By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 197, 12.-14. 10., příl. Ego!, roč. 4, č. 41, s. 34-35
Ego!. -- 12. 10. 2018
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Kosatíkem o jeho nové knize "Jiný TGM".
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 237, 12. 10., příl. Pátek, č. 41, s. 6-13
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a scenáristou P. Kosatíkem o T. G. Masarykovi, první republice a demokracii.
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 26-27
Annotation: Úryvek z životopisné knihy věnované T. G. Masarykovi; připojena je nakladatelská anotace, bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
5
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 18.-31. 12., s. 13
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Kosatíkem o jeho nové knize "Jiný TGM" a o T. G. Masarykovi; připojena biografická poznámka.
Article
6
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 12, 2018, č. 4, prosinec 2018/únor 2019, s. 54
Annotation: Úryvek biografie.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 35, 20. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor mj. o psaní nové rozhlasové hry "Hovory s mamou" u příležitosti výročí 100 let od založení Československého státu a o filmu "Hovory...
Article
8
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 13, 20. 1., s. 13
denikn.cz [online]. -- 19. 1. 2020
Annotation: Nekrolog M. Vaculíkové.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 23
Annotation: O obsahu 32. čísla revue, především o otištěné neznámé pasáži z původního rukopisu Zbabělců J. Š.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Glosa k dopisu J. Demla výtvarnému odboru Umělecké besedy v Praze z 25. 3. 1928, v němž stanovil podmínky vydání své knihy Dílo Felixe Jeneweina.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 21
Annotation: Recenze vzpomínek osobního tajemníka TGM A. Schenka, které upravila J. S.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 24, 29. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 32, 7. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 2
Annotation: Nekrolog překladatele F. J.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 50, 28. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 2
Annotation: Referát o veřejných diskusích nad knihami Karla Bartoška a Antonína Klimka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
20