By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 1, 2001, č. 3, s. 243-246
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 2, 2002, č. 2, s. 124-138
Annotation: Jazykový rozbor barokních textů.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 27. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 125, 2002, č. 1/2, s. 120-138
Annotation: Jazykovědný rozbor.
Article
5
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 124, 2001, č. 3/4, s. 280-288
Annotation: Lingvistická studie.
Article
6
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jazykověda, č. 3. -- Č. 179, 1999, s. 127-131
Annotation: Analýza nářečních prvků jako součást ediční přípravy k vyd. Božanova kancionálu.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 6, prosinec, s. 796-804
Annotation: Recenzní studie k níže zmíněné monografii.
Article
8
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 136, 2013, č. 1/2, s. 125-160
Annotation: Studie.
Article
9
In: Slavica pragensia. -- ISSN 0323-0813. -- Roč. 2014, č. 42, s. 105-117
Annotation: Jazykovědná studie založená na excerpci sedmnácti barokních literárních textů.
Article
12
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 4, září, s. 586-591
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 1. 2017
Annotation: Recenze katalogu výstavy "Grammatyka Cžeska - mluvnice češtiny v 16. až 19. století" (Praha, Národní muzeum, 16. října 2015 - 10. ledna 2016).
Article
13
14
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 1, 2002, č. 2, s. 15
Annotation: Studie; připojeny ukázky z Ruční knížky K. M. (s. 16-17).
Article
15
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 7, 1999, č. 3/4, s. 211
Annotation: Ediční poznámka k ukázce z edice Slavička rájského (s. 204-211: Předmluva k pobožnému čtenáři a dvě písně z oddílu o svatých).
Article
16
In: Čistý plamen lásky. -- s. 5-62
Annotation: Úvodní studie; výbor obsahuje oddíly: Písně Adama Plintovice (s. 63-88), Písně Kašpara Motěšického (s. 89-150), Písně Harfy nové Jana Liberdy...
Book Chapter
17
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 1/2, s. 155-175
Annotation: Komentář k edici Bridelova kancionálu, kterou autoři připravují, demonstrující jejich práci a ediční zásady na příkladu jedné písně.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 26, 2015, č. 3, 9. 12., s. 228-231
Annotation: Reakce na recenzi J. Linky (Souvislosti 2/2015) na knihu F. Bridelia "Jesličky, staré nové písničky".
Article
19
In: Slaviček rájský. -- s. 5-43
Annotation: Úvodní studie ke kancionálu (poprvé vydán roku 1719) obsahujícímu 823 českých duchovních písní; s komentáři a vysvětlivkami (s. 319-334),...
Book Chapter
20
Annotation: Sborník studií; mj. s oddílem: Prameny pro výzkum vnitřního života tajných a tolerančních evangelíků (s. 13-65, viz studii S. Sílové o T....
Book