By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 231-249
Annotation: Studie; připojena fotografie D. Hodrové a ukázka z rukopisu románu Podobojí.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 4-5
Annotation: Esej.
Article
3
by Kosková, Helena, 1935- jn19990218051{{{}}}}
Published Praha : Literární akademie (Soukromá škola Josefa Škvoreckého), 2004.
Annotation: Monografie, s kapitolami: Hledání ztracené přítomnosti; Zrod poetiky Škvoreckého próz (Divák v únorové noci, Zbabělci); Vypravěč v noci padesátých...
Book
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 1, květen, s. 38-43
Annotation: Kapitola z právě vycházející monografie autorky Škvorecký (Literární akademie 2004).
Article
5
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 77-81
Annotation: Studie; s poznámkou Předneseno na konferenci Čas v jazyce a literatuře, uspořádané Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem, a uveřejněno...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 17, 17. 10., s. 16-19
Annotation: Rozbor.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 1, 14-15
Annotation: Studie o díle L. Fukse.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 13
Annotation: Rozbor díla.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 12, 10. 6., s. 12
Annotation: Rozbor románů.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 32, 6. 8., s. 9
Annotation: Škvorecký Josef; recenze.
Article
12
In: Polygon reportér. -- Roč. 9, 1992, č. 1, 14. 2., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Polygon reportér. -- Roč. 9, 1992, č. 4, 29. 6., s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 1, 6
Annotation: Recenze; též o starších prózách J. Š. a jejich ohlase v USA a Kanadě.
Article
15
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 4, s. 144-146
Annotation: Recenze.
Article
16
by Kosková, Helena, 1935- jn19990218051{{{}}}}
Published Praha : Společnost Josefa Škvoreckého, 1990.
Annotation: Vybrané kapitoly z knihy H. K. Hledání ztracené generace (Toronto, Sixty-Eight Publishers 1987), týkající se díla J. Š. a Z. S. : Bořitel falešných...
Book
17
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 28, 1991, č. 1, s. 77-90
Annotation: Studie s kapitolami Román jako hra, Výzva snu, Výzva rozumu,Výzva času.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 11, 14. 3., s. 1, 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 42, 21. 10., s. 14-15
Annotation: Studie s kapitolami Jazyk jako volba [o V. Fischlovi], Domov mimo místo a čas [o J. Čepovi], Individuum ve století exilu, Všeobecné spiknutí [o...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 26. 6., s. 6-8
Annotation: Analytická studie.
Article