By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 395-422
Annotation: Studie je věnována diskurzům a kontextům spoluutvářejícím český kyberpunk.
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 55-71
Annotation: Studie o úloze komentářů a paratextů v literární tvorbě J. Kratochvíla a L. Vaculíka jako zástupců české postmoderní prózy.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 17, 21. 10., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 10-13
Annotation: Esej o překladu nejen v literárním smyslu, mj. o románu J. Škvoreckého.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 313-336
Annotation: Studie sleduje způsoby, jimiž jazyk a narativ uchopuje traumatickou zkušenost a smrt. Autor se na dvou dílech K. Čapka a první fázi freudovské...
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 12, 2008, č. 2, s. 105-107
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 2, s. 90-98
Annotation: Studie aplikující sémiotické postupy J. Kristevy a P. Ricoeura na vybraná díla soudobé české prózy.
Article
8
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 3, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
9
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 64-77
Annotation: Studie se věnuje žánru sci-fi a problematice modelování představ západní kultury na přelomu 20.-21. století o tom, jak funguje lidská mysl a...
Article
10
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 62-69
Annotation: Studie rozvíjí pojem "prostor textu" a uplatňuje jej při analýze vybraných literárních prací z 60. let.
Article
11
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 3, s. 170-172
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 9, s. 22-25
Annotation: Studie.
Article
13
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 18, 2015, č. 2, s. 11-28
Annotation: Studie se věnuje jedinečnému přístupu, který sci-fi v západním kulturním prostoru nabízí ve vztahu k temporalitě, především k budoucnosti....
Article
14
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 223-227
Česká literatura v síti [online]. -- 27. 7. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 260.
Article
15
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 2, duben, s. 307-313
Česká literatura v síti [online]. -- 23. 6. 2014
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 14, 4. 9., s. 8-9
Annotation: Příspěvek ze studentské literárněvědné konference.
Article
20
by Bauer, Michal, 1966-, Bruin, Edgar de, 1958-, Czaplińska, Joanna, 1961-, Dorůžka, Lubomír, 1924-2013, Emmerová, Jarmila, 1929-, Fetters, Aleš, 1933-, Frastacky, Luba, Gerčikova, Irina, Goetz-Stankiewiczová, Markéta, Gosczynska, Joanna, Hanko, Ludmila B., Hansen, Julie, Harák, Ivo, 1964-, Jungmannová, Lenka, 1967-, Klauberová, Olga, 1930-, Kosková, Helena, 1935-, Kotásek, Miroslav, 1972- xx0144908{{{}}}}, Kovtun, Jelena, Kristenson, Martin, Kubíček, Tomáš, 1966-, Kvapilová Brabcová, Radoslava, 1935-2021, Křivánek, Vladimír, 1951-, Lezhava, Giuli, Lukeš, Jan, 1950-, Malevič, Oleg Michajlovič, 1928-2013, Mikešová, Jekaterina, Nosek, Vladimír, Novák, Josef, Nyklová-Veselá, Milena, 1932-, Papoušek, Vladimír, 1957-, Pechar, Jiří, 1929-, Poročkina, Irina Makarovna, 1925-2014, Schonberg, Michal, 1945-, Slavíková, Helena, 1942-, Sládek, Ondřej, 1976-, Swinkels-Nováková, Michaela, 1945-, Trávníček, Jiří, 1960-, Uhde, Milan, 1936-, Valcerová-Bacigálová, Anna, 1948-, Weller, Anthony, Wilson, Paul R. 1941-, Zachová, Alena, 1954-, Šilhánek, Vladimír, Škvorecký, Josef, 1924-2012, Šuchma, Miloš, 1940-, Šťástka, Viktor, Čeňková, Jana, 1957-, Čornej, Petr, 1951-
Published Praha : Literární akademia (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2005.
Annotation: S uvedenými příspěvky, s Ediční poznámkou (s. 397).
Book