By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 6, s. 694-701
Annotation: Úvaha o vztahu literatury a ideologie, sepětí umění a politky.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 9, 30. 4., s. 13-12
Annotation: Rozhovor z roku 1972 (původně in: Listy č. 2-3, březen-květen 1972).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 2, 1964, č. 10, 5. 3., s. 15
Annotation: Záznam rozhovoru o čs. kultuře.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 10, 7. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor o literatuře a společenském pokroku.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 35, 27. 8., s. 9
Annotation: O postavení literatury v soustavě moderního světa.
Article
6
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1972, č. 2, březen, s. 29-32; č. 3, květen, s. 23-32
Annotation: Shakespeare William.
Article
7
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 9, 1979, č. 5, říjen, s. 18-20
Article
8
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 4, březen/duben 2020, s. 14-15
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem A. Petrasem o česko-německém divadelním projektu Divadla Komedie a Staatstheater Augsburg "Švejk/Schwejk", který...
Article