By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 257
Annotation: Zpráva.
Article
2
3
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 32/33, 2001, s. 464-466
Annotation: Informativní článek.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 72-73
Annotation: Článek o osudu Foglarovy literární pozůstalosti.
Article
5
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 30, 1998, s. 243-244
Annotation: Zpráva o přírůstcích (159 položek), s výčtem nejvýznamnějších z nich.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 1, s. 89-98
Annotation: Soupis ukázek z přírůstků LA PNP (do knih přírůstků v daném období zapsáno 694 položek - 513 556 archivních jednotek); s úvodním komentářem.
Article
7
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 72-89
Annotation: Fotografie podepisujících se autorů a jejich podpisů.
Article
8
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 43, 2011, s. 339
Annotation: Zpráva.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 5, 3. 2., s. 2
Annotation: O průběhu přebírání fondu (celkem cca. 220 kartonů) Památníkem národního písemnictví.
Article
11
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 2, 2007, č. 4, s. 116
Annotation: Poznámka k otištěným fotografiím (s. 117-127); na s. 74-77 otištěny fotografie z bytu L. Fukse.
Article
12
In: Zásloví a podsloví. -- s. 97-98
Annotation: Doslov ke sbírce haiku, přísloví, mikrobajek a aforismů.
Book Chapter
13
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 47, 2015, s. 311
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 48, 2016, s. 302-303
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 45, 2013, s. 325
Annotation: Zpráva.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 30, 5. 2., s. 8
Annotation: Rozhovor s pracovníkem akvizice LA PNP, editorem publikace Hlučná samota připravené k 100. výročí Hrabalova narození. V závěru rozhovoru, který...
Article
17
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 49, 2017, s. 256-257
Annotation: Zpráva.
Article
18
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 29, 1997, s. 238-239
Annotation: Výroční zpráva o sbírkotvorné činnosti LA, s výčtem nejvýznamnějších přírůstků.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 11, 4. 3., s. 16
Annotation: Článek o nově objeveném deníku novináře, rozhlasového reportéra a spisovatele F. Kocourka. Na základě deníku P. a S. Kotykovi připravili rozhlasové...
Article
20
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 306-309
Annotation: Zpráva.
Article