By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Cesty clonou. -- S. 215-217
Annotation: Autorův doslov k povídkové knize věnovaný grafikovi Ladislavu Laštůvkovi; s poznámkami o hudebních skladbách zmíněných v jednotlivých příbězích...
Book Chapter
2
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 5, 1981, č. 1, 15. 5., s. [4]-[5]
Annotation: Článek mapující vznik, historii i současnost Jazzové sekce, jejího bulletinu Jazz, jejích aktivit na poli propagace českých hudebních skupin...
Article
3
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 5, 1981, č. 1, 15. 5., s. [57]-[59]
Annotation: Reportáž z hudebního festivalu Jazz Jamboree uvozena úvahou o filmech M. Formana, potažmo o revoltách, dále se autor dotýká polského protiválečného...
Article
4
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 31-33
Annotation: Článek shrnující činnost Jazzové sekce psaný jako obhajoba při oficiálních snahách zakázat činnost Jazzové sekce; datováno "červenec 87".
Article
5
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 11, 2001, č. 3, 23. 3., s. 10-12
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 29, 1991, č. 4, s. 23
Annotation: Medailón E. F. B. jako jazzového hudebníka.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 21. 4., s. 2
Annotation: Kritická glosa k Vačkářově interpretaci udání spisovatele Muchy estébákovi Pixovi; v rubrice Dopisy.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 39, 30. 9., s. 12
Annotation: O Jazzové sekci a její ediční činnosti.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 51/52, 22. 12., s. 20
Annotation: Poznámka o korespondenci J. Škvoreckého a L. Dorůžky a jejich činnosti v oblasti hudby.
Article
11
by Kouřil, Vladimír, 1944- jn19990218053{{{}}}}
Published Praha : 65. pole, 2016.
Annotation: Eseje o hudbě (zvláště o jazzu) s přesahy do oblasti české i světové literatury či výtvarného umění.
Book
12
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 2, 6. 2., příl. kulér, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Revue 88 [samizdat]. -- R. 1988, zkušební číslo, 31. května, s. 8
Annotation: Část dopisu, který V. Kouřil adresoval redakci týdeníku "Tribuna", v němž se vyjadřuje k zákazu činnosti Jazzové sekce.
Article
14
In: Revue 88 [samizdat]. -- R. 1988, zkušební číslo, 31. května, s. 5-7
Annotation: Rozhovor o kulturní činnosti Jazzové sekce a jejím zákazu, vzniku nového sdružení Unijazz a vyjednávání s oficiálními autoritami.
Article
15
by Kouřil, Vladimír, 1944- jn19990218053{{{}}}}
Published Praha : Torst, 1999.
Annotation: Publikace dokumentující činnost Jazzové sekce; též o jejích edičních aktivitách v oblasti literatury (o ediční řadě Jazzpetit, v níž jako...
Book
16
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 10, 8. 10., s. 40-43
Annotation: Článek při příležitosti festivalu "Struny podzimu", na němž vystoupí J. Suchý a Ch. Lloyd, pojednává o vlivu obou umělců na hudební scénu...
Article
17
In: Kámen a mouka. -- Volná obálka
Annotation: Autorova glosa ke knize; s uvedenou kratší glosou Jana Šulce, bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (volná obálka, s jeho fot.), soupisem knih...
Book Chapter
18
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 6, 1982, č. 6, březen, s. 57-58
Annotation: Reportáž z prvního ročníku přehlídky nekomerčních zpěváků, věnovaného památce J. Ježka; připojen je text písně Svět na ruby, která...
Article
19
20
by Anýž, Daniel, 1963-, Bartlová, Milena, 1958-, Beránek, Ondřej, 1980-, Borovička, Jan, 1979-, Catalano, Alessandro, 1970-, Čejka, Marek, 1975-, Černý, David, Cílek, Václav, 1955-, Ditrych, Ondřej, 1982-, Doubek, Vratislav, 1965-, Pantazopoulou Drahoňovská, Lucie, Drápal, Dan, 1949-, Drápalová, Kristýna, Fryš, Miloš, 1953-, Hejkalová, Markéta, 1960-, Hokr, Boris, 1984-, Horák, Vít, Hříbek, Tomáš, Humpál, Martin, 1968-, Charvát, Radovan, 1948-, Chýla, Jiří, 1948-, Karpenko, Vladimír, 1942-, Klímová, Helena, 1937-, Kolmaš, Michal, 1985-, Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-, Kopeček, Michal, 1974-, Kotecký, Vojtěch, 1974-, Kouřil, Vladimír, 1944- jn19990218053{{{}}}}, Kratochvíl, Petr, 1975-, Křesťan, Jiří, 1957-, Křivánková, Anna, 1982-, Loužek, Marek, 1975-, Luňák, Petr, 1966-, Matějčková, Tereza, 1984-, Mattuš, Jan, 1966-, Mikuláš, Radek, 1964-, Ostřanský, Bronislav, 1972-, Pavlát, Leo, 1950-, Peregrin, Jaroslav, 1957-, Pilátová, Markéta, 1973-, Přibáň, Jiří, 1967-, Putna, Martin C., 1968-, Schneider, Jiří, 1963-, Smetana, Vít, 1973-, Smolíková, Noemi, Sommer, Vítězslav, 1981-, Tureček, Břetislav, 1970-, Vácha, Jiří, 1938-, Veis, Jaroslav, 1946-, Veselý, Jan, Viklický, Emil, 1948-, Vybíral, Jindřich, 1960-, Zrzavý, Jan, 1964-
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 12, 14. 1., příl. Orientace, s. v-viii
Annotation: Anketa, v níž respondenti odpovídali na otázku: "Mohl(a) byste nám napsat, kterou knihu ze svého oboru byste rád(a) viděl(a) v roce 2017 přeloženou...
Article