By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 24, jehož tématem je Nobelova cena za literaturu.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 2
Annotation: Úvodník č. 3, které je věnováno tématu kulturní politiky.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 4, 12. 2., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 23, 7. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 23, zaměřeného na téma literárního aktivismu.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 2
Annotation: Úvodník č. 24, zaměřeného na téma období tzv. normalizace.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 23, 7. 11., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 18, 28. 8., s. 2
Annotation: Úvodník osmnáctého čísla na téma cestopisy - cesty a cestování také v přeneseném smyslu.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 19, 11. 9., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 5, 26. 2., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 26, 18. 12., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 6, 11. 3., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 8, 8. 4., s. 2
Annotation: Úvodník č. 8, jehož tématem je B. Němcová.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 10, 6. 5., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 19, 11. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 15, 2005, č. 2, 31. 1., s. 6
Annotation: Recenze v souboru stručných recenzí Síto.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 14, 3. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article