By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. -- ISBN 978-80-88278-34-4. -- S. 177-197
Annotation: Studie podává stručný přehled vývoje kuchařských knih od poloviny 19. století a dále se zaměřuje na proměnu tohoto žánru po roce 1918 odrážející...
Book Chapter
2
In: Ivanu Dorovskému ad honorem : příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc.. -- ISBN 978-80-210-9604-2. -- S. 81-100
Annotation: Studie se věnuje koncepci literární dvojdomosti rozvíjené I. Dorovským a její aplikaci na literaturu bulharsko-makedonského obrození.
Book Chapter
3
Annotation: Kolektivní monografie přibližuje vývoj a proměny českých kuchařských knih vydávaných v průběhu "dlouhého" 19. století a roli, kterou hrály...
Book
4
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi; obsahuje Profily autorů (s. 86-88), Bibliografii (s. 89-99) a Jmenný rejstřík (s. 102).
Book
5
Annotation: Sborník s uvedenými studiemi; věnováno doc. PhDr. Petrovi Poslednímu, CSc., k jeho životnímu jubileu; obsahuje Ediční poznámku (s. 193), medailony...
Book
7
Annotation: Kolektivní monografie zabývající se různými aspekty psaní; mj. s uvedenými studiemi; obsahuje úvod Ladislava Nekvapila (s. 11-17), Jmenný rejstřík...
Book
12
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020.
Other Authors: '; ...Kouba, Miroslav, 1979- xx0011955...
Annotation: Mezioborová kolektivní monografie; s úvodem M. Kouby představující jednotlivé texty (s. 11-27), Prameny a literaturou (s. 309-358), Ediční poznámkou...
Book
13
Other Authors: '; ...Kouba, Miroslav, 1979- xx0011955...
Annotation: Kolektivní monografie, s oddíly: Teoretická reflexe propagandy, Propaganda a nacionalismus, Propaganda mezi kolektivismem a individualismem, Propaganda...
Book