By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 10. 2018
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z němčiny V. Koubovou, mj. o překládání děl F. Nietzscheho; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5772, 2011/2012, s. 50-68
Annotation: O eseji J. Amanna věnovaném životu a tvorbě F. Kafky; předneseno při uvedení knižního vydání českého překladu Amannova textu.
Article
3
In: Teď něco ze života. -- s. 445-450
Annotation: Doslov k vzpomínkové próze A. Blažíčkové o životě s P. Blažíčkem, též o Ústavu pro českou literaturu; - se Slovníčkem (s. 451-453).
Book Chapter
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 43, 24.-30. 10., s. 16
Annotation: Poznámka o rozhlasovém literárně-hudebním pořadu inspirovaném stejnojmennou antologií; v rubrice Souzvuk.
Article
5
In: Nezvěstný. -- s. 287-297
Annotation: S částmi: Ediční poznámka (s. 289-294, s přehledem dosavadních vydání v češtině i němčině, včetně vydání pod titulem Amerika, který...
Book Chapter
6
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 29, 17.-23. 7., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu německy psaných básní; v rubrice Svět poezie.
Article
8
In: Deníky z cest. -- s. 189-219
Annotation: Komentář obsahuje: Poznámky (s. 189-210), O Denících z cest (doslov, s. 211-215), Stručný životopis F. Kafky (s. 216-219); jako příloha je ve...
Book Chapter
9
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2003, č. 53, září, s. 113-117
Annotation: Stať o jeho básních; připojena fotografie (s. 112) a básně (s. 118-127).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 42, 13. 10., s. 14
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěným veršům z připravovaného výboru z milostné lyriky F. Wurma Rozevřená fuga (přeložila a poznámku...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2003, č. 44, 27. 10., s. 1 a 15
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z německé literatury a s fotografkou.
Article
12
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 73, 2011, č. 1, leden, s. 16
Annotation: Nekrolog; připojeny dvě básně pod titulkem Král na střeše (úryvky) v překladu V. Koubové.
Article
13
In: Nádhera života. -- S. 226-231
Annotation: Doslov k próze inspirované milostným vztahem F. Kafky a D. Diamantové.
Book Chapter
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 49, 3.-9. 12., s. 10
Annotation: Medailon u příležitosti rozhlasového zpracování lyrické prózy A. B. z roku 1992 v cyklu Souzvuk.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 1, 31. 12. 2007-6. 1. 2008, s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému zpracování poémy v cyklu Svět poezie.
Article
16
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 2 (21), 2010, č. 2, s. 76-84
Annotation: O překládání textů F. Nietzscheho, hlavně básnických; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou.
Article
17
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 2 (21), 2010, č. 4, s. 73-81
Annotation: Reportáž (další podtitul: Záznam z procházky s Franzem Kafkou); s autorčinými fotografiemi.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 42, 12. 10., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu básní L. Kundery v cyklu Svět poezie.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 33, 7. 8., s. 10
Annotation: Medailon F. Wurma.
Article
20
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2017, H. 1, S. 64-67
Annotation: Esej o historii a současnosti pražské kavárny Café Arco.
Article