By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Všelijaký poudání : poudačky a vhačky III. -- S. 7-14
Annotation: Předmluva k třetímu souboru příběhů podkrkonošského lidového vypravěče; s Výkladovým slovníčkem k textu (s. 274-279) a Ediční poznámkou...
Book Chapter
2
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- R. 1997, č. 2, s. [4]
Annotation: Komentář k jiráskovským statím A. Sticha Kopací míč Jirásek (Literární noviny, č. 13, s. 1, 6, 30. 3. 1995) a D. Šafaříkové Co s Jiráskem...
Article
3
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 10, 2005, č. 3, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 9, 2004, č. 3, s. 17-18
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 11, 2001, s. 68-77
Annotation: Studie mapující typy pověstí v Ústeckoorlicku. Rozlišuje pověsti místní, etiologické, o pokladech, o zakopaných zvonech, historické, antifeudální,...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 8, 2003, č. 3, s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 18-21
Annotation: Jubilejní medailon k 75. narozeninám L. S., s oddíly: Poezie pro dospělé čtenáře, Poezie pro děti, s ukázkami; s biograficko-bibliografickou...
Article
9
In: Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních. -- s. 138-142
Annotation: Doslov; s přehledem pramenů (též německých, s. 123), s vysvětlivkami (s. 124), s poznámkami (s. 125-137) a soupisem použité literatury (s. 137).
Book Chapter
10
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 12, 2003, s. 77-91
Annotation: Studie obsahuje obecný úvod o německých folklorních pramenech na českém území a rozbor knihy.
Article
11
In: Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních. -- s. 145-149
Annotation: Doslov; s Přehledem pramenů (s. 129), s Vysvětlivkami (s. 130), s Poznámkami (s. 131-143), se soupisem použité literatury (s. 144).
Book Chapter
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 9-13
Annotation: Referát.
Article
13
by Koudelková, Eva, 1949- jn20001103024{{{}}}}
Published Liberec : Nakladatelství Bor, 2006.
Annotation: Monografie, s autorčinou předmluvou Na úvod (s. 7-8), s Ediční poznámkou (s. 331-333) a s kapitolami: Krakonoš - český, nebo německý mýtus?;...
Book
14
In: Báje a pověsti z kraje Jiráskova. -- s. 222-224
Annotation: Doslov (též o Krtičkových vzorech A. Jiráskovi a V. V. Tomkovi); s autorovým Úvodem (s. 7-8).
Book Chapter
15
In: Od Homole k Hejšovině. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva k výboru, jehož základ tvoří vyprávění zaznamenaná J. Š. Kubínem a J. Jechem; - s Místopisem (s. 144-158); se soupisem použité...
Book Chapter
16
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 39, 2006, č. 12, s. 44-45
Annotation: Poslední část seriálu je zakončena ukázkou z knihy J. Jecha.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 40, prosinec, s. 56
Annotation: Zpráva o úmrtí L. Středy a nekrolog od E. Koudelkové.
Article
18
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 6, 2001, č. 4, s. 19-21
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 7, 2002, č. 2, s. 17-19
Annotation: Recenze.
Article
20