By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 77-78
Annotation: Rozhovor s lingvistou O. Koupilem o jeho textu vytvořeném formou rekompozice Máchova "Máje". Text rekompozice prvního zpěvu "Máje" byl publikován...
Article
2
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 141, 2018, č. 3/4, s. 533-535
Annotation: Recenze na práci A. Bočkové o textu M. Větrovského a edici jeho legendy o Janu Nepomuckém.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 4, s. 245-249
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 58, březen, s. 270-272
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 7, 1999, č. 3/4, s. 219-220
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 3/4 (41/42), s. 267-269
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 3/4 (41/42), s. 270-272
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 41-42
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 125, 2002, č. 3/4, s. 258-288
Annotation: Studie.
Article
11
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 125, 2002, č. 3/4, s. 310-314
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 11, 2000, č. 3/4 (45/46), s. 275-280
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 9, 2001, č. 4, s. 273-274
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 9, 2001, č. 4, s. 277-279
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 1 (47), s. 217-223
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [10], 1999, č. 1 (39), s. 221-227
Annotation: Recenze; s biografickou poznámkou o autoru recenze.
Article
18
19
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 100, 30. 4., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20