By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 102, 1. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 291, 14. 12., s. 4
Annotation: Článek.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 302, 31. 12., s. 1
Annotation: Glosa kriticky hodnotí absenci sebraných spisů.
Article
4
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 10, s. 129
Annotation: Autor se zamýšlí nad významem 28. října v rámci české státnosti.
Article
5
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 1, s. 1
Annotation: Poznámky o tom, jakým způsobem by měl fungovat "Klub socialistické kultury".
Article
6
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 2, s. 17
Annotation: Autor se zamýšlí nad vztahem člověka a ideologie.
Article
7
In: Český život. -- Roč. 2, 1948, č. 2, s. 17
Annotation: Autor se snaží osvětlit (údajně) zkreslený pohled na soudobý SSSR.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 225, 26. 9., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o výstavách k tématu divadla.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 219, 19. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 15, 18. 1., s. 4
Annotation: Článek o výstavě karikatur Fr. Gellnera.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 8, 10. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Glosa.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 57, 9. 3., s. 4
Annotation: Článek o vzpomínkovém večeru na počest J. Čapka v Divadle na Vinohradech.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article