By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše studánky. -- S.9-10
Annotation: Předmluva; se seznamem literatury (s. 269-271); s Místopisným rejstříkem (s. 273-279); s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou...
Book Chapter
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 12, 17. 3., s. 73
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 13, 24. 3., s. 73
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 101, 30. 4., s. 17
Annotation: Rozhovor o J. Haškovi.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 65, 18. 3., s. 9
Annotation: Recenze, ve které autor kritizuje ediční a bibliografickou přípravu knihy a mj. připomíná historika A. Knesla, který se o Haška zajímal a také...
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 24/25, 13. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor s P. K. u příležitosti vyd. jeho nové knihy (spolu s B. Frajerovou) Tajemství testamentů; mj. o jeho dosavadní tvorbě a o jeho nově založeném...
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 13, 2003, č. 278, 28. 11., s. 28
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 13, 2003, č. 147, 25. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 13, 2003, č. 146, 24. 6., s. 19
Annotation: Glosa k vydání.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 168, 21. 7., s. 13
Annotation: Polemika s článkem historika J. Dobeše.
Article
12
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2006, č. 110, 12. 5., s. 15
Annotation: Článek o křtinách knihy J. P.; s citacemi A. Lustiga a jeho fotografií.
Article
14
In: Nešťastný policejní ředitel. -- S. 148-153
Annotation: Editorův doslov k výboru navazujícímu na soubor: Když bolševici zrušili Vánoce (Praha, Modrý stůl 2005); přítomný svazek je uspořádán do...
Book Chapter
15
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2006, č. 248, 24. 10., s. 20
Annotation: Zpráva a medailonky oceněných.
Article
16
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2006, č. 253, 31. 10., s. 20
Annotation: Článek z tiskové konference s vyjádřením H. M. na téma Kafka.
Article
17
18
19
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2006, č. 285, 8. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2006, č. 288, 12. 12., s. 18
Annotation: Recenzní poznámka.
Article