By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 283, 6. 12., příl. Víkend, s. 16-17
Annotation: Článek o práci antikvářů a tradici českých antikvariátů.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 69, 22. 3., příl. Víkend, s. 16-18
Annotation: Článek u příležitosti šedesátého výročí vzniku Divadla Na zábradlí, zaměřený na jeho historii především v šedesátých letech.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 81, 5. 4., příl. Víkend, s. 16-18
Annotation: Článek o životě a díle M. Ivanova, zmíněny jsou mj. náměty jeho děl, jako byly Rukopisy či K. H. Mácha.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 280, 30. 11., příl. Víkend, s. 3
Annotation: Životopisný článek.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 3, 4. 1., příl. Víkend, s. 10
Annotation: Reportáž o Kersku a chystaných oslavách k 100. výročí narození B. Hrabala v r. 2014.
Article
6
In: Lásky slavných žen. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva k souboru deseti příběhů (uzavřených vždy dovětkem: Místo tečky na závěr otazník), mj.: Byl Francisco Goya otcem Barunky Panklové?...
Book Chapter
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 101, 30. 4., s. 7
Annotation: Recenze; RKZ.
Article
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 34, 1988, č. 83, 28. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 12, 20. 3., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 19, 8. 5., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 5, 30. 1., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 13, 27. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Útěk z ráje. -- s. 169-170
Annotation: Doslov k cestopisnému deníku z cesty na Tahiti; s medailonkem autorky: [Kateřina Macháčková se narodila...] (s. 174-175); s fot. doprovodem.
Book Chapter
15
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 8, 1998, č. 162, 21. 8., příl. Dobrý večer, s. 12
Annotation: Medailon s útržky z rozhovoru s režisérem a fotografem J. K.; též o přátelství s B. H.
Article
16
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 62, 2008, č. 8, 20. 2., s. 84-86
Annotation: Životopisný článek popisující hlavně Fuksovo kuriózní manželství a opírající se o životopis J. Tušla; s bohatovou obrazovou dokumentací.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 43, 24. 10., s. 2
Annotation: Cajthaml Miloš, Jak se kreslí nula; Sýkora Pavel, Petra Skřivánka akce učednická; Veverka Svatopluk, Babí léto; recenze.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 51, 19. 12., s. 10
Annotation: Palach Jan; recenze.
Article
19
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 5, 1995, č. 235, 1. 12., příl. Dobrý večer, s. 7
Annotation: Medailón k 230. výročí narození J. J. R.
Article
20
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 6, 1996, č. 180, 13. 9., příl. Dobrý večer plus, s. 7
Annotation: Článek o básnířce a sochařce V. W., manželce Lustig Arnošt; s rozsáhlými citáty z rozhovoru s V. W.
Article