By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kovtun, Jiří, 1927-2014
Published Praha : Torst, 2005.
Annotation: Monografie, s autorovou Předmluvou (s. 7-8) a s oddíly: Čas rozmítání kamení / Čas shromažďování kamení (s. 9-228); Čas hledání / Čas...
Book
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 12/13, 21. 12., s. 16-17
Annotation: Zejména o emigraci, vztahu F. Peroutky a P. Tigrida a o jeho právě vydané knize; s bio-bibliografickou poznámkou (s. 17).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 27, 28. 6., s. 1 a 10-11
Annotation: Dvanáctá kapitola z připravované autorovy monografie. O vztahu T.G.M. k literatuře; s úvodní redakční poznámkou.
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 8, [srpen], s. 18-21
Annotation: Vzpomínkový rozhovor; s bio-bibliografickou poznámkou (s. 19).
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 213, 10. 9., příl. Nedělní LN, č. 36, s. 12
Annotation: O vzniku knihy; k otištěné ukázce před vydáním knihy.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 5, 1994, č. 41, 10.-16. 10., s. 1, 10
Annotation: Mj. o jeho působení ve Svobodné Evropě, spolupráci s časopisem Svědectví, knihovnické profesi a jeho masarykianech.
Article
7
In: Slovo má poslanec Masaryk. -- S. 9-36
Annotation: Úvodní studie.
Book Chapter
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 10, 7. 6., s. 4
Annotation: Rozhovor; mj. o T. G. Masarykovi.
Article
10
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 445-447
Annotation: Recenze; přetištěno ze Svědectví, č. 58, s. 342-343, 1979.
Article
11
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 460-462
Annotation: Recenze; přetištěno ze Svědectví, č. 69, s. 190-192, 1983.
Article
12
13
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 9, 1993/1995, s. 103-109
Annotation: Studie (původní znění: Masaryk's New Europe: The History and Purpose of the Book, in: Czechoslovak and Central European Journal, vol. 8, No. 1/2 -...
Article
14
In: Polensko. -- ISSN 2336-6206. -- Roč. 8, 1999, č. 1, s. 1-2
Annotation: Článek.
Article
15
In: Archa (Mnichov). -- Roč. 3 (36), 1960/1963, č. 4/6, 1961/1962, s. 135
Annotation: Biografická poznámka k otištěné básni Včera jsem ještě šťasten prošel loukou (s. 135-136), přel. J. Kovtun.
Article
16
In: Hřbet velryby. -- S. 146
Annotation: Autorská datace jednotlivých oddílů básní a úvodního cyklu "Sentimentální dopisy".
Book Chapter
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 41, 12. 10., s. 2
Annotation: Cena Toma Stopparda; úryvek z projevu při přijetí ceny 20. 9.
Article
19
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 26, 1980, č. 1, leden, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 12, 1980, č. 1 (126), leden, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Recenze.
Article