By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 175, 24. 7., s. 4; č. 183, 2. 8., s. 4
Annotation: Novela na pokračování.
Article
2
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 9, s. 48-49
Annotation: Přetisk úryvku ze sjezdové zprávy předsednictva přípravného výboru Svazu českých spisovatelů, přednesené na ustavujícím sjezdu Svazu českých...
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 27, 1971, č. 281, 27. 11., s. 2
Annotation: Anketní odpověď na otázku Co byste přáli svému synovi nebo dceři, kdyby byli mezi kandidáty, kterým dáváte svůj hlas.
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1971, podzim, s. 5
Annotation: Rozhovor o novější tvorbě J. K.
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [8], 1961, květen, s. 3
Annotation: Úryvek z povídky.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 31-48
Annotation: Próza.
Article
7
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 58, 9. 3., s. 3.
Annotation: Próza.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 40, 1960, č. 51, 21. 2., s. 2
Annotation: Próza.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 8, říjen, s. 4-10
Annotation: Článek o vlivu literatury a společenského prostředí na vlastní tvorbu; psáno na podporu Výzvy čs. spisovatelů k boji za mír, adresované spisovatelům...
Article
10
by Kozák, Jan, 1921-1995 jk01062556{{{}}}}
Published Praha : Čs. spisovatel, 1981.
Annotation: Výbor obsahuje v části první Čestné poselství stati a projevy týkající se obecných otázek současného umění a literatury, v části druhé...
Book
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 11, 17. 3., příl. Kmen, č. 11, s. 1, 4-5
Annotation: Projev přednesený na 2. sjezdu SČSS (Praha, 9. 3.).
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 66, 1986, č. 102, 1. 5., s. 5
Annotation: Konfesijní příspěvek.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1984, č. 255, 27. 10., s. 5
Annotation: Z projevu vedoucího naší delegace na 5. mezinárodním setkání spisovatelů (Sofie).
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 6, červen, s. 4-8
Annotation: Úvodník předsedy Svazu čs. spisovatelů po 17. sjezdu KSČ.
Article
17
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1987, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník předsedy Svazu českých spisovatelů.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 3, březen, s. 15-20
Annotation: Z připravovaného výboru z publicistiky, z rukopisných materiálů a ze záznamu televizního vystoupení J. K.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 62, 13. 3., s. 5
Annotation: O rozvoji naší literatury v posledních pěti letech a o činnosti Svazu českých spisovatelů.
Article
20
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1977, č. 309, 31. 12. 1977 - 1. 1. 1978, s. 5
Annotation: Programový článek.
Article