By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 11, 13. 3., s. 4
Annotation: Medailon. V úvodu také o K. Čapkovi, který zemřel ve stejném roce.
Article
2
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 15
Annotation: Příspěvek do ankety o regionalismu, která probíhala v Červeném květu v č. 7 a 8.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 9, s. 899-914
Annotation: Stať o životě a díle Petra Bezruče k jeho 90. narozeninám.
Article
4
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 2, září, s. 145-172
Annotation: Studie se zaměřuje na vznik Slezských písní a uvádí jejich genezi do souvislosti s básníkovou chorobou, druhá část studie se věnuje vzniku...
Article
5
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 4, únor 1954, s. 547-558
Annotation: Součástí studie je sedm dopisů Jana Aloise Zabranského Josefu Dobrovskému, dopisy jsou v němčině, poslední dopis obsahuje dvě básně v češtině.
Article
6
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 52 (12), 1954, č. [4], s. 433-453
Annotation: Studie se zabývá tvůrčím procesem u K. H. Máchy a P. Bezruče. Kriticky se vyrovnává se studií Arne Nováka Krkonošská pouť (1911). Problematičnost...
Article
7
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 3, s. 152-160
Annotation: Kritický článek o překladu H. Jechové, který je proveden srovnáním původního a přeloženého textu i srovnáním s překlady Vladimíra Holana....
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 18, 1957, č. 2, červenec, s. 106-111
Annotation: Článek je příspěvkem do polemiky s H. Jechovou a obhajobou článku Nad překladem Słowackého (Slovo a slovesnost 17, 1956, s. 152-160). Autor obhajuje...
Article
9
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 70, 1946, č. 3, s. 265-267
Annotation: Recenze. Recenze na Černého knihu o Josefu Horovi.
Article
10
11
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 72, 1948, č. 1, s. 47-51
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 443-462
Annotation: Studie o vzniku slavistické stolice ve 40. letech 19. století. Hlavní zásluhu autor přičítá P. J. Šafaříkovi a rytíři J. N. Neuberkovi, vnuku...
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 29, 1960, č. 3, 6. 9., s. 434-452
Annotation: Studie se zabývá nejstarší staroslověnskou legendou o sv. Václavu, jejími čtyřmi dochovanými recenzemi a jejich interpolacemi. Po jazykové a...
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 3, s. 158-170
Annotation: Studie se zabývá historií vydávání Slezských písní a navrhuje řešení aktuální situace.
Article
15
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 3, s. 187-188
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 73, 1949, č. 1, s. 38-42
Annotation: Autor se zabývá vlivem Anny Pammrové na dílo Otokara Březiny.
Article
17
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 4, s. 208-223
Annotation: Studie zkoumá vztah Zdziechowského studie na Šaldovo myšlení o Máchovu Máji.
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 28, 1959, č. 1, 20. 3., s. 93-94
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 50 (10), 1952, č. 3, listopad, s. 376-388
Annotation: Studie se zabývá se kompozicí Slezských písní, vyčleňuje několik tematických skupin, věnuje se také dataci vzniku jednotlivých básní.
Article
20
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 1, březen, s. 36-47
Annotation: Studie se zabývá textovou historií Slezských písní.
Article