By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 3, s. 133-138
Annotation: Studie se zabývá recepci románu "Citlivý člověk" J. Topola. Autorka se soustřeďuje hlavně na možnost čtení románu v kontextu středoškolské...
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 6-7
Annotation: Esej o prozaické tvorbě a tendencích v prozaické tvorbě současných českých autorek.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 394-415
Annotation: Studie ke komunikačnímu schématu v lyrice; zejm. k valenci lyrického subjektu demonstrované na příkladu gramatické osoby jako valenčního prvku...
Article
4
by Králíková, Andrea, 1982-
Published Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Monografie zaměřující se na současný literární a mediální provoz a na obraz autora v něm; v případových studiích jsou představeny čtyři...
Book
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 3. 2015
Annotation: Ukázka z knihy, kterou vydává nakladatelství Pistorius & Olšanská. Úryvek se věnuje paratextu jako mostu mezi kulturami, pojetí paratextů a jejich...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 3, s. 141-144
Annotation: Článek se věnuje románu "Umina verze" E. Hakla. Autorka analyzuje dílo v kontextu současné české literární produkce.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 24, 22. 11., s. 8
Annotation: Stať pojednává o žánru román pro dívky v young adult literatuře. Autorka dává za příklad několik tuzemských knih.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 3, 31. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. III
Annotation: Glosa o souboru próz M. Hořavy "Pálenka : prózy z Banátu".
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. IV
Annotation: Glosa o románu J. Topola "Sestra".
Article
11
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 17, 2018, č. 138, březen, s. 3, 8-9
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka (s. 3).
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 15, 15. 7., s. 5
Annotation: Autorka se ve své úvaze zamýšlí nad problematikou výuky literatury, didaktiky literatury a především maturit v souvislosti s literárním kánonem...
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 3, s. 143-147
Annotation: Článek obsahuje analýzu prvotiny V. Hanišové Anežka. Autorka ji zařazuje do aktuálního literárního kontextu a hledá intertextovost s dílem...
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 135-139
Annotation: Článek o románu "Probudím se na Šibuji" A. Cimy v kontextu literární produkce českých spisovatelů debutujících v letech 2018-2019.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 13, 23. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
by Králíková, Andrea, 1982-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Annotation: Komentář k novele Josefa Jedličky vydané v edici Česká knižnice představuje literárněhistorický kontext díla, jeho druh a žánr, kompozici,...
Book
17
by Králíková, Andrea, 1982-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Komentář k románu Marie Pujmanové vydanému spolu s dalšími jejími prózami v edici Česká knižnice představuje literárněhistorický kontext...
Book
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 9, 28. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 3, s. 133-137
Annotation: Studie o literární tvorbě A. Bolavé. Autorka se soustřeďuje na charakteristické vlastnosti spisovatelčina stylu, které lze pozorovat ve třech...
Article
20
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 13, 2016, č. 26, s. 191-194
Annotation: Recenze.
Article