By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 16
Annotation: Stať o ritualismu v prvomájových průvodech.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 6, s. 132-133
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Z polsko-czeskich zbliżeń literackich w XX w.. -- ISBN 978-83-89663-93-1. -- S. 9-26
Annotation: Interpretační studie se zamýšlí nad literárním obrazem Prahy na přelomu 19. a 20. století nejprve obecněji a poté na příkladu "Gotické duše"...
Book Chapter
4
In: Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. -- ISBN 978-80-88278-21-4. -- S. 251-264
Annotation: Studie zachycuje reflexi "Moci bezmocných" a jiných politických esejí V. Havla v polském disentu.
Book Chapter
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 340-342
Annotation: Zpráva o studiu bohemistiky na univerzitě ve Varšavě, včetně soupisu realizovaných diplomových prací.
Article
7
by Królak, Joanna mzk2009495840{{{}}}}, Tarajło-Lipowska, Zofia
Published Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki, 1998.
Annotation: Sborník ze stejnojmenného sympozia, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
8
Other Authors: '; ...Królak, Joanna mzk2009495840...
Annotation: Kolektivní monografie; - mj. s uvedenými studiemi.
Book
9
by Goszczyńska, Joanna, 1948-, Kasperski, Edward, 1942-2016, Królak, Joanna mzk2009495840{{{}}}}, Mravcová, Marie, 1947-, Schmarc, Vít, 1979-, Šmahelová, Hana, 1946-
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
Annotation: Sborník z 19. ročníku meziuniverzitní konference (Praha - Varšava) tematicky zaměřeného na problémy romantismu, s oddíly: Kritické a filozofické...
Book
10
Annotation: Kolektivní monografie je v literárněvědné části zaměřena na projevy každodennosti a všedního života ve vybraných dílech české a polské...
Book
11
by Goszczyńska, Joanna, 1948-, Jelínková, Tereza, Królak, Joanna mzk2009495840{{{}}}}, Mravcová, Marie, 1947-, Málek, Petr, 1965-, Nývltová, Dana, 1975-, Schmarc, Vít, 1979-, Vojvodík, Josef, 1964-
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a literární vědy, 2010.
Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci 21. ročníku meziuniverzitní lingvo-literární konference konané v říjnu 2008 a organizačně zajištěné...
Book
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 4, s. 478-480
Annotation: Referát o průběhu konference; s komentovaným přehledem příspěvků, mj. uvedených referátů pronesených v literárněvědné sekci na daná témata:...
Article
14
Annotation: Kolektivní monografie soustředěná kolem tématu války a válečného diskursu v českém kulturním prostoru se z velké části věnuje zobrazení...
Book
15