By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 234-236
Annotation: Článek o procesu čtení - též v souvislosti s typografií; připojena biografická poznámka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 5
Annotation: Recenze čísla.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 2
Annotation: Glosa ke Kohoutově polemice s FAZ (LtN č. 5/1997).
Article
4
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 13, 2002, č. 2, s. 305-306
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 7, 1999, č. 3/4, s. 196
Annotation: Ediční poznámka k ukázce dvojverší z postily Damascena Marka Trojí Chléb Nebeský / Pro Láčný Lid Český..., otištěné pod názvem "Ovce...
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 11, 2000, č. 2 (44), s. 257-259
Annotation: Jedna v souboru glos; o typografické úpravě edice Česká knižnice.
Article
8
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 3/4 (37/38), s. 280-281
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 3 (21), s. 151-152
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 44, 24. 11., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [8], 1997, č. 2 (32), s. 91-98
Annotation: Studie o typech žen v prózách Š. L. z Budče.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [8], 1997, č. 2 (32), s. 253-254
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 22, 2011, č. 4, s. 252-254
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 25, 22. 6., s. 15
Annotation: Recenze čísla 1 (23), 1995, s titulem Apokryfy.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 26, 29. 6., s. 15
Annotation: Recenze 1. čísla (jaro 1995), vydávaného sdružením Scholares při katedře historie pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [6], 1995, č. 4 (26), s. 60-62
Annotation: Medailon redaktora katolických časopisů, autora katalogu Klíč k dobré literatuře aneb Seznam knih, knížek a knížeček výborně, dobře neb...
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- R. [6], č. 4 (26), s. 175-176
Annotation: Recenze; dále recenzováno Vejtažní naučení od Antonína Koniáše, k vyd. připravil Milan Kopecký, Blok 1995.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [7], 1996, č. 1 (28), s. 215-216
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 1, 21. 5., s. 194-196
Annotation: Článek o proměnách čtenářství a způsobů čtení až po dnešní e-knihy a čtečky; připojena biografická poznámka.
Article