By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 44-46
Annotation: Článek o vztahu J. Mahena a R. Těsnohlídka.
Article
2
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 10, říjen, s. 58-59
Annotation: O Arnoštu Heinrichovi, dlouholetém redaktoru Lidových novin, a jeho přínosu české kulturní publicistice.
Article
3
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 4, duben, s. 62-63
Annotation: Medailon B. Golombka.
Article
4
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 9, září, s. 58-59.
Annotation: O akademickém vzdělání některých českých literátů.
Article
5
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 2, s. 307-310
Annotation: Referát o výstavě "Hynku!-Viléme!!-Jarmilo!!!", kterou uspořádalo oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea ve dnech 9. 11. 2011-16....
Article
6
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 7/8, červenec/srpen, s. 58-59
Annotation: O M. Fantové a jejím působení v Lidových novinách.
Article
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 12, prosinec, s. 66-67
Annotation: Fejeton o českých básnících a spisovatelích, kteří zemřeli mladí nebo své dílo vytvořili v mladém věku.
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 1, leden, s. 51-52
Annotation: Článek ke 120 výročí založení Lidových novin.
Article
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 2, únor, s. 58-59
Annotation: O K Schulzovi a jeho působení v Lidových novinách.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 10, č. 11, s. 14-16
Annotation: O korespondenci K. Tauše.
Article
11
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 12, prosinec, příl. Kam, roč. 10, č. 12, s. 19-20
Annotation: Závěrečná kapitola životopisného seriálu.
Article
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 1, jaro, s. 20-21
Annotation: Referát o výstavě přibližující brněnskou knižní a čtenářskou kulturu v letech 1918 - 1938.
Article
13
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 1, leden, příl. Kam, roč. 10, č. 1, s. 18-20
Annotation: O divadelně-historické a editorské práci K. Tauše.
Article
14
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 10, č. 2, s. 18-19
Annotation: O dramatickém díle K. Tauše, včetně nepublikovaných a neuvedených her.
Article
15
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 10, č. 3, s. 18-20
Annotation: O dvoudílném utopickém dramatu K.T. Snad... (Hořící svět, Smrt moře).
Article
16
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 4, duben, příl. Kam, roč. 10, č. 4, s. 17-18
Annotation: O prozaickém díle K. Tauše.
Article
17
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 5, květen, příl. Kam, roč. 10, č. 5, s. 18-20
Annotation: Kapitola monografické studie.
Article
18
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 6, červen, příl. Kam, roč. 10, č. 6, s. 16-17
Annotation: Kapitola monografické studie.
Article
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Kam, roč. 10, č. 7/8, s. 16-18
Annotation: Kapitola monografické studie.
Article
20
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 9, září, příl. Kam, roč. 10, č. 9, s. 18-20
Annotation: Kapitola biografického seriálu.
Article