By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Malury O baroku diletantsky i zasvěceně (LtN, č. 48/1996), zvažujícím hodnotu prací A. K. o baroku. Datováno Mnichov, 6....
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 15, září, s. 34-39
Annotation: Příspěvek z kongresu bohemistů.
Article
3
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 36, 1999, č. 1/3, s. 112-114
Annotation: Přehledová stať; odeznělo na českobudějovické konferenci.
Article
4
In: Evropan Karel IV. -- S. 5
Annotation: Karel IV.; autor vl. jm. Hešík F. X.
Book Chapter
5
In: Květy staré Koreje. -- S. 99-102
Annotation: Doslov; 1. vydání Londýn, Rozmluvy 1987; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (na zadní straně desek).
Book Chapter
6
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 247, 23. 10., Příloha, s. 9
Annotation: Studie, která je převzata z knihy A. Kratochvil ...za ostnatými dráty a minovými poli...; k ukázce poemy: Kavka Jiří, Plavba (s. 7).
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 163, 14. 7., s. 2
Annotation: PEN klub; referát o konferenci konané 10.-12. 7. na zámku Eichholz v NSR na téma Setrvání nebo návrat - čas po exilové epoše.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 237, 8. 10., s. 6
Annotation: Recenze sborníku k šedesátinám autora Ideen zu einer integralen Anthropologie, red. Bonk Sigmund, München, BB-Verlag.
Article
9
In: Národní politika. -- Roč. 23, 1991, č. 1 (257), leden, s. 2
Annotation: Pravda Vítězslav (Praha); doplňující poznámka k jeho stejnojmennému článku (NP, 22, 1990, č. 12, prosinec) o F. P. a jeho protiemigrantské hře...
Article
10
In: Národní politika. -- Roč. 23, 1991, č. 12 (268), prosinec, příl. Zvon, s. 2
Annotation: Nekrolog pražského světícího biskupa (nar. 23. 4. 1913 Praha - pohřben 11. 11. 1991); o jeho literárněhistorické a básnické tvorbě.
Article
11
In: Národní politika. -- Roč. 23, 1991, č. 12 (268), prosinec, příl. Zvon, s. 3
Annotation: Freier Deutscher Autorenverband; Zahradníček Jan, s otištěnou jeho kresbou od: Gruberová Gertruda (též: Goepfertová-Gruberová Gertruda).
Article
12
In: Národní politika. -- Roč. 24, 1992, č. 1 (269), leden, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Biografická studie s kapitolami Hledání básníka, Barok a neoruralismus, Doba čekání, Neoruralismus doma i v exilu, Epilog o živé vodě; mj. o...
Article
13
In: Národní politika. -- Roč. 24, 1992, č. 2 (270), únor, příl. Zvon, s. 2
Annotation: PEN klub; referát o kongresu.
Article
14
In: Národní politika. -- Roč. 24, 1992, č. 4 (272), duben, příl. Zvon, s. 3
Annotation: Obec českých spisovatelů; referát o sjezdu 11. 4. v Obecním domě v Praze.
Article
15
In: Národní politika. -- Roč. 24, 1992, č. 6 (274), červen, příl. Zvon, s. 3
Annotation: Recenze několika knih literatury faktu: Dvořáková Zora, Z letopisu třetího odboje, Praha, J. Hříbal 1992; Váhala Rastislav, Smrt generála, Praha,...
Article
16
17
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 277, 25. 11., s. 5
Annotation: Recenze (v pražském vyd. LD, 8. 12. 1992).
Article
18
19
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 2 (246), únor, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Zejména o svévolných úpravách a cenzurních zásazích do díla K. Č.
Article
20
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 3 (247), březen, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Recenze.
Article