By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2005, č. 5/6, [prosinec], s. 7-8
Annotation: Vzpomínka dramaturga na vznik Preisnerovy nestroyovské monografie a společnou práci na dramatickém textu Provaz o jednom konci.
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 1.-7. 2., příl. Perspektivy, č. 3, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 1.-7. 3., příl. Perspektivy, č. 5, s. 3, 4
Annotation: Rozhovor.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 7, 5. 4., s. 16
Annotation: O celoživotní spolupráci s režisérem Krejčou a jejich péči o české drama, konkrétně o práci na inscenacích Srpnové neděle a Strakonickéhho...
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 24, 12.-18. 6., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou o K.K. (s. 5).
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 17, 2006, č. 25, 20.-26. 6., příl. Perspektivy, č. 13, s. 3
Annotation: Medailon a recenze.
Article
7
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 211, 8. 9., s. 13
Annotation: Rozhovor s dramaturgem a překladatelem.
Article
8
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 4, 1993, č. 8, s. 2-7
Annotation: Esej; předneseno na setkání pořádaném Střediskem pro evropskou dramatickou tvorbu a Mezinárodním divadelním ústavem v Maratei v Itálii, 11.-12....
Article
10
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 28, 1988, č. 9, s. 17
Annotation: Medailón.
Article
11
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 28, 1988, č. 10, s. 17
Annotation: Medailón.
Article
12
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 28, 1988, č. 8, s. 17
Annotation: Medailón.
Article
13
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 28, 1988, č. 7, s. 17
Annotation: O jeho básnické tvorbě.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 10, červen 1989, s. 469-470
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 28, 1988, č. 14, s. 17
Annotation: Přehled dosavadní prozaické tvorby J. Š.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 271, 21.-22. 11., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí O. Krejči; proneseno v Národním divadle 16. 11. 2009.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 46, 9. 11., s. 11
Annotation: Dramaturgická poznámka k rozhlasovému pásmu Hoj, to jsou moje neozvané hlasy v cyklu Souzvuk (ČR 3 Vltava, 21. 11. 2010).
Article
18
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 2, únor, s. 18-25
Annotation: Studie o výstavbě dramat J. T.
Article
19
In: Srpnová neděle. -- s. 143-166
Annotation: Studie v knize F. Hrubína.
Book Chapter
20