By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 4, 1959, č. 1, s. 45-96
Annotation: Soupis korespondence Josefa Dobrovského obsahující vydanou korespondenci, nevydanou korespondenci, seznam korespondentů, chronologický rejstřík...
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 29, 1960, č. 3, 6. 9., s. 467-468
Annotation: Otištěný dopis a komentář k němu. V dopise informuje Š. Leška J. Dobrovského o pokračující práci na slovníku a žádá zapůjčení jazykovědných...
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 27, 1958, č. 3, 25. 8., s. 430-444
Annotation: Komentář přetištěných dopisů. Korespondence se týká především práce na Dobrovského slovníku.
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 14, 1953, č. 4, prosinec, s. 179-189
Annotation: Studie se zabývá dobovým přínosem J. Dobrovského pro český přízvuk a především přízvučnou prozódii. Autor čerpá především z níže...
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 70, 2001, č. 1, s. 67-80
Annotation: Popis rukopisu s úvodním komentářem o J. Dobrovském.
Article
6
In: Historická Olomouc. -- ISSN 1211-0663. -- Sv. 11, 1998, s. 225-229
Annotation: Příspěvek na sympoziu (zaměřeném především na problematiku dějin olomoucké univerzity) vyvrací některé opakující se omyly spjaté s působením...
Article
7
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 196, 22. 8., s. 5
Annotation: Dobrovský Josef; rozhovor s bohemistou u příležitosti jeho sedmdesátin.
Article
8
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 2, s. 97-101
Annotation: Rozbor kritiky uveřejněné J. Dobrovským anonymně ve vídeňském časopise Jahrbücher der Literatur, sv. 37, 1826; též o postoji F. Palackého...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 167-172
Annotation: Přehled některých prací z literární pozůstalosti J.D.
Article
12
16
18
In: Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Český jazyk a literatura, sv. 1. -- R. 1971, s. 121-153
Annotation: O příspěvcích J. D. v časopisu Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegswissenschaft, vydávaném J. v. Hormayrem.
Article
19
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 39, 1970, č. 1, s. 106-108
Annotation: Recenze knihy obsahující mj. kapitolu J. Dobrovský über J. L. Frisch.
Article