By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 156-157
Annotation: Recenze na básnickou sbírku J. Opolského "Svět smutných", jež vyšla v časopise Rozhledy 1. 4. 1899; připojena biografická poznámka (s. 157).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 19, 12. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Výňatky z eseje F. V. K. o úloze spisovatele ve společnosti, který vycházel na pokračování v týdeníku Zlatá Praha v roce 1903.
Article
3
In: Právo lidu. -- Roč. 28, 1919, č. 83, 6. 4., s. 9
Annotation: Oznámení o založení spolku Českoruská jednota za účelem poznávání Ruska.
Article
4
In: Právo lidu. -- Roč. 30, 1921, č. 228, 29. 9., s. 7
Annotation: K 25. výročí založení: Dělnická akademie, byla v Národním divadle provedena Libuše.
Article
5
In: Věstník Dělnické akademie. -- Roč. 1, 1907, č. 1, 1. 7., s. 1-2
Annotation: Dělnická akademie a 10. výročí od jejího založení.
Article
6
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 21, 1. 8. 1897, s. 1008
Annotation: V polemice Krejčího a Flajšhans Václav figurují kromě Radikálních listů časopisy Osvěta a Rozhledy; jde o kritiku překladu Nietzschova (Nietzsche...
Article
7
In: Právo lidu. -- Roč. 35, 1926, č. 302, 24. 12., s. 5
Annotation: O lyrické zpěvohře Vítězslava Nováka Dědův odkaz, kterou na stejnojmennou básnickou předlohu: Heyduk Adolf, napsal Klášterský Antonín.
Article
8
9
In: Rozhledy národohospodářské, sociální, politické a literární. -- Roč. 1, 1892, č. 9, 25. 10., s. 260-264
Annotation: Úpadek civilizace se odráží i v literatuře - francouzská dekadentní básnická skupina v čele s: Baudelaire Charles. (úpadek civilizace).
Article
10
In: Das literarische Echo. -- Roč. 12, 1909/1910, s. 886-888
Annotation: O nejvýznamnějších zjevech české prózy posledního roku; mj. o románu Černí myslivci spisovatelky: Svobodová Růžena; "zušlechtěná a produševnělá...
Article
11
In: Das literarische Echo. -- Roč. 12, 1909/1910, s. 130-132
Annotation: Povšechná charakteristika české lyrické tvorby v letech 1908/1909, jež nepřinesla nic nového ani v díle, ani v osobnosti; její vývoj byl předznamenán...
Article
12
In: Das literarische Echo. -- Roč. 12, 1909/1910, s. 131
Annotation: Povšechná charaktertistika české lyrické tvorby v r. 1908/1909 se vyznačuje obdobím uzrálého klidu po průbojném prosazování nových literárních...
Article
13
In: Das literarische Echo. -- Roč. 12, 1909/1910, s. 131-132
Annotation: Povšechná charakteristika české lyrické tvorby v r. 1908/1909; lyrické odmlčení nejvýznamnější básnické trojice: Machar J. S., Sova Antonín,...
Article
14
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 17, 1. 6. 1897, s. 797-799
Annotation: Vrchlický Jaroslav, Nové studie a podobizny. Publikace vychází v Šimáčkově nakladatelství v Praze.
Article
15
In: Právo lidu. -- Roč. 29, 1920, č. 98, 25. 4., s. 9
Annotation: O opeře od: Janáček Leoš s libretem na námět satiry od: Čech Svatopluk.
Article
16
In: Právo lidu. -- Roč. 22, 1913, č. 280, 12. 10., s. 1
Annotation: O Topičově sborníku l. a u., který redigují Borecký Jaromír a Wenig Adolf; jeho zařezení do kontextu ostatních literárních časopisů českých.
Article
17
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 2, 15. 10. 1896, s. 74
Annotation: O vystoupení Času proti dekadenci soustředěné kolem Moderní revue. Zde vysloven souhlas s kritikou. Připomenuta polemika o Almanach secesse, kterou...
Article
18
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 6, 15. 12. 1896, s. 268-269
Annotation: K osobně vedenému sporu s redaktorem Času. Jde o obvinění: Herben Jan z plagiátu, jehož se Herbenovi dostalo z pera: Jiřík F. X., o složení...
Article
19
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 4, 15. 11. 1896, s. 173-174
Annotation: Odpověď na: Herben článek, odpovídající na článek: Krejčí v 3. č. Rozhledů. Týká se účasti: Pelcl v redakci: Rozhledy, charakteru Rozhledů...
Article
20
In: Rozhledy. -- Roč. 6, 1896/1897, č. 7, 1. 1. 1897, s. 335-336
Annotation: Glosa ke vzniku časopisu Student, orgánu skupiny: Preiss Jaroslav. Souhlas s jeho pokrokářským zaměřením. Zmíněn též Čas a Šalda F. X., jejich...
Article