By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 46, 13. 11., s. 1081-1082
Annotation: Článek k příležitosti 75. výročí založení Národního divadla, týkající se jeho ideového směřování.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 125, 6. 5., s. 3
Annotation: Medailon zaměřený na Vojanovy role v historických hrách A. Jiráska; se snímkem herce.
Article
3
4
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 3, březen, s. 57
Annotation: Rozhovor o inscenaci Hrubínovy Srpnové neděle.
Article
13
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 83-105
Annotation: Pokračování deníkových záznamů ze 40. let prokládané aktuálními glosami.
Article
14
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 3, březen, s. 111-134
Annotation: Pracovní deníkové záznamy z let 1945-46 prokládané glosami z let 2000-03.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 43, 27. 10., s. 3
Annotation: Úryvky z diskuse na divadelním festivalu v Bratislavě.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 12, 26. 2. 1969, s. 1, 3
Annotation: Hlavní referát přednesený na sjezdu.
Article
17
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 1, leden, s. 33-38
Annotation: Rozhovor, mj. o dominantním postavení dramatu v jeho pojetí divadla.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 276, 21. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor s ředitelem Divadla za branou; mj. o jeho spolupráci se spisovatelem Josefem Topolem.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 9, 1962, č. 10, říjen, s. 448-451
Annotation: O současných hrách a o problémech naší dramatické tvorby.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 6, 1968, č. 21, 23. 5., s. 6-7
Annotation: Rozhovor o německé premiéře ve Vídni.
Article