By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2018, č. 1
Annotation: Rozhovor s V. Krištofem o jeho vztahu k J. Škvoreckému a o práci na biografii "Prima sezony".
Article
2
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 44
Annotation: Zpráva.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem pražského Soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého o nově založené tříleté Vyšší odborné škole tvůrčího psaní.
Article
4
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 5, 2006, č. 41, 12. 10., s. 49
Annotation: Rozhovor s ředitelem Literární akademie, soukromé vysoké školy J. Škvoreckého, která cenu vyhlašuje.
Article
5
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 119
Annotation: Zpráva o chystaném prvním udělení v říjnu 2007, předpokládané finanční částce a složení poroty.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 26, 28. 6., s. 15
Annotation: Rozhovor s V. K., výkonným ředitelem Literární akademie (jinak též ředitelem Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého a Vyšší odborné školy...
Article
7
In: Slovo má mladý severovýchod. -- S. 1
Annotation: Úvodní poznámka k nově objeveným textům J. Š., publikovaným v roce 1945 v jím redigovaném časopise Slovo má mladý severovýchod.
Book Chapter
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 208, 4. 9., s. 13
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; rozhovor s jejím předsedou, mj. o vydavatelských plánech společnosti. - Škvorecký Josef.
Article
10
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 22, 1990, č. 9, 23. 2., s. 4-5
Annotation: Rozhovor se zakladatelem.
Article
11
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. [1], 1990, č. 1, březen, s. 4
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého, úvodní slovo zakladatele; v tomto čísle následují dopisy J. Š. obsahující souhlas se založením Společnosti,...
Article
12
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. [1], 1990, č. 2/3, květen, s. 1
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; o činnosti za prvé čtyři měsíce její existence.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 19, 12. 11., s. 9
Annotation: Rozhovor se zakladatelem a ředitelem Soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého a Vyšší odborné školy tvůrčího psaní.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 50, 16. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor s majitelem a ředitelem Soukromého gymnazia J. Š. a Vyšší odborné školy J. Š. o Společnosti J. Š. a připravovaném CD-ROM o J. Š.
Article
15
Annotation: Informativní brožurka, s úvodním rozhovorem s ředitelem gymnázia, při němž bude škola fungovat, a předsedou Společnosti J. Škvoreckého V....
Book
16
In: Týden. -- ISSN 0862-7495. -- Roč. 1, 1990, č. 8, 23. 7., s. 6
Annotation: Rozhovor o: Společnost Josefa Škvoreckého s jejím zakladatelem.
Article
17
In: Dívka z Chicaga a jiné hříchy mládí. -- S. [6]
Annotation: Životopisná poznámka k básním z let 1940-1945 (1. vyd. v PmD 1981).
Book Chapter
18
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 6, 1995, září, s. 91
Annotation: Společnost Josefa Škvoreckého; o změně jejího bulletinu ve sborník; s podtitulem V zrcadle kritiky obsahuje přetisky článků o Josefu Škvoreckém...
Article
19
online
Webarchiv
In: Voknoviny. -- Č. 1 [20], 1990, 3. 1., s. [3]
Annotation: Oznámení o činnosti spolku.
Article
20
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2018, prosinec, s. 3-7
Annotation: Rozhovor o knize "Josef Škvorecký - Prima sezóny 1924-2012" V. Krištofa; připojen úvodní komentář (s. 3-4).
Article