By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 10, 6. 3., s. 5
Annotation: Poznámka redaktora nové edice ke glose V. Dostála, která byla otištěna v Kultuře, č. 9.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Poznámka o autorovi, kterému byl udělen titul zasloužilý umělec.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 15-17
Annotation: Úryvek z doslovu k románu B. Kličky "Ejhle, občan!".
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, červenec/srpen, s. [16]
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 30, 25. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 1116-1118
Annotation: Poznámky ke statím V. Majakovského "Jak dělat verše" a J. Taufera "O verši" pojednávající o zásadách básnické tvorby a překladatelské práce.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 10, s. 1599-1600
Annotation: Recenze povídky otištěné v časopise Nový život č. 8/1951.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 11, s. 1757-1759
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 51/52, 20. 12., s. 4
Annotation: Recenze 10. svazku spisů F. X. Šaldy.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 19, 7. 5., s. 5
Annotation: Medailon A. M. Píši.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 725-735
Annotation: Studie o "Nástupu" Václava Řezáče jako vzorovém díle soudobé prózy; článek zaměřen na výstavbu románu a tematický rozbor (postavy Němců,...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1201-1203
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1201-1203
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 41, 10. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 4
Annotation: Rozhovor o situaci v nakladatelství Čs. spisovatel před pětatřiceti lety.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 82-83
Annotation: Rozhovor o naší účasti na Mezinárodním veletrhu dětské knihy.
Article
17
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1975, listopad, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1976, léto, s. 5
Annotation: Medailon k 65. narozeninám.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1973, č. 17, 25. 4., s. 1
Annotation: Medailon k 90. výročí narození 30. 4.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 27, 1971, č. 59, 11. 3., s. 6
Annotation: O ediční činnosti českých nakladatelství.
Article