By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Die Verwandlung. -- ISBN 80-85844-85-0. -- R. 2004, s. 18-21
Annotation: Předneseno na Mezinárodním semináři Kafka - Borges v Nostickém paláci.
Article
3
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16/17, 2005, č. 52/1, 27. 12., s. 6
Annotation: Studie s mezititulky Německý nátěr Prahy, Smířlivý duch Schillerových idejí, Strávit soupeře, Skutečná rehabilitace básníka.
Article
5
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 55-60
Annotation: Studie představující literárněhistorické dílo žáka Augusta Sauera, zejména jeho uvedenou monografii.
Article
6
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 265-290
Annotation: Analýza prvního svazku nové řady (vydávané Ch. Königem a U. Ottem), který je věnován J. Körnerovi, s kapitolkami: Eine neue wissenschaftshistorische...
Article
7
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 6, 1998, s. 197-215
Annotation: O Walserově textu, vycházejícího z Eckermannových rozhovorů.
Article
8
by Krolop, Kurt, 1930- jn20000603568{{{}}}}
Published Wien : Edition Praesens (Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft), 2005.
Annotation: Soubor studií: Maria René, "für eine Vertreterin des schönen Geschlechtes angesehen" (Rilkes Anfänge im nordböhmischen Regionalkontext), s. 11-18;...
Book
10
11
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 5, 1996. Germanistica Pragensia, sv. 13. -- ISSN 0323-0716. -- R. 1998, s. 9-13
Annotation: Studie o inovativním významu Trostova rozboru pozdních románů Karla Poláčka, při němž jsou K. P. a K. K. vzájemně kontrastováni jako prototypy...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 50, 15. 12., s. 4
Annotation: Kraus Karl; mj. o publikování jeho textů v českých časopisech od roku 1910.
Article
13
17
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 31, 1988, č. 1, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 70, s. 1-17
Annotation: Přehledová stať o vývoji vztahu K. K. k českému národu a k jeho politickým a kulturním ambicím.
Article
19
In: Die Verwandlung. -- ISBN 978-80-86911-13-7. -- R. 2006, s. 15-22
Annotation: Studie; s anglickým resumé (s. 23).
Article
20