By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2011, č. 40, s. 22-23
Annotation: Referát o slavnostním vyhlášení výsledků projektu. Vítězkou se stala Světla Půčková z České Lípy.
Article
3
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 29, 2020, č. 2
Annotation: Zpráva o konání literární vycházky "Po stopách Karla Hynka Máchy" (12. 9. 2020); připojeno video.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 2
Annotation: Zpráva o akci "Noc literatury".
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 73 (3), s. 18-20
Annotation: Zpráva o konání projektu "S knížkou do života" v Libereckém kraji.
Article