By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 125-137
Annotation: Nárys životaběhu V. Neuwirtha s připomínkou jeho deníkových zápisků "Apokalyptický deník" a "Vcházení do Evropy", založení kulturního společenství...
Article
2
In: Zápisníky I. (1960-1964). -- S. 305-329
Annotation: Komentář textu; se Slovníkem (s. 330-354); se seznamem zkratek (s. 355-356); s Rejstříkem jmen a názvů děl (s. 357-379); s bio-bibliografickou...
Book Chapter
3
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 4. 12. 2014
Annotation: Rozhovor s R. Krumphanzlem o edici "Hlasy", která přináší zvukové záznamy autorských přednesů a je výsledkem spolupráce nakladatelství Triáda...
Article
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 7. 4. 2016
Annotation: Komentář k rozhodnutí V. Stoilova nepřihlašovat knihy nakladatelství Torst do cen Magnesia Litera z toho důvodu, že sponzor této soutěže zároveň...
Article
5
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 61, prosinec, s. 268-275
Annotation: Zhodnocení prací pěti současných romských prozaiků; próza "Černý, nebo bílý" vyšla v časopise Romano džaniben 4/2000.
Article
6
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 111-114
Annotation: Zamyšlení nad Tesařovými texty, zejména nad předmluvou Cesta za dýmem otčiny a hledání víry v knize V. T. Cesty k domovu 1939-1945.
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 58, březen, s. 246-248
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 29, červen, s. 123-124
Annotation: Glosa k článku T. Klvani Úpadek českého tisku (Respekt č. 11/2004).
Article
10
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 65, prosinec, s. 241-245
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 5, 15. 1. 2007, s. 4
Annotation: O textu Z.V. Domácí zabíjačka (Babylon č. 4 z 18. 12. 2006); též o textech mj. P. Fidelia, P. Rezka, J. Lopatky, R. Grebeníčkové, A. Kosíka,...
Article
12
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2002, č. 22, únor, s. 109
Annotation: Poznámka k reakci J. Šulce na článek M. Kořené (Lidové noviny 6. 10. 2001).
Article
13
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2002, č. 22, únor, s. 111
Annotation: Kritika nekrologů P. Šustrové a J. Chuchmy.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 15, 8. 4., s. 2
Annotation: Polemika s přednáškou V. Jamka o současné české literatuře Krysy opouštějící loď (LtN č. 14/2002).
Article
15
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2002, č. 23, červen, s. 136-137
Annotation: Kritika rubriky Kritický metr (MfD).
Article
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 22, červen, s. 56-58
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2000, č. 42, s. 160-167
Annotation: Studie; na s. 168-177 otištěny Demlovy básně Solitudo a jejich překlad od L. Dvořáka (edičně připravil R. Krumphanzl).
Article
18
In: Z letošního konce světa. -- s. 43-44
Annotation: Sbírka I. Wernische vydaná poprvé samizdatově v roce 1982 pod jménem fiktivního autora V. Rozehnala, kterého si Wernisch vymyslel v letech 1978...
Book Chapter
19
In: Poezie. -- s. 81-82
Annotation: Svazek obsahuje dvě původně samizdatově vydané knihy básní I. M.: básnickou skladbu Marie (1982) a sbírku Poezie a serigrafie před koncem 80....
Book Chapter
20
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 17, červen, s. 96-99
Annotation: Recenze.
Article