By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Čítárny [online]. -- 17. 11. 2019
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem; připojen video-dokument o K. Krylovi.
Article
4
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 1, srpen 1988, s. 3-4
Annotation: Text písně K. Kryla, která byla přetištěna u příležitosti dvacátého výročí srpnové okupace 1968.
Article
5
In: Český-Böhmen Expres. -- Roč. 4, 1994, č. 4, duben, s. 8; č. 5, květen, s. 8
Annotation: Datováno 23. 2.; na stranách 9 otištěna německá verze rozhovoru.
Article
6
7
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 5, 1994, č. 131, 8. 6., s. 1 a 2
Annotation: Rozhovor přetištěn z česko-německého měsíčníku Expres; pokračuje ve Špíglu č. 132, 133, 146, 148.
Article
8
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 32, 1994, č. 4, [červen], s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 12, s. 4-5; č. 13, s. 6
Annotation: Rozhovor o dvou částech; v závěru též o jeho literárních plánech.
Article
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 197, 26. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
11
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 229, 2. 10., příl. Magazín RP, s. 16-17
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 247, 23. 10., příl. P'93, č. 42, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 3, 1993, č. 209, 26. 10., s. 1
Annotation: Rozhovor o dalších plánech K. K. po vydání jeho knihy rozhovorů s M. Čermákem Půlkacíř.
Article
15
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- R. 1993, č. 11, listopad, s. 20-21
Annotation: Rozhovor s K. Krylem o písňové tvorbě.
Article
16
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 4, 1994, č. 3, březen, s. 17
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 8, 18. 2., s. 52-54
Annotation: Zejm. o současné politické situaci.
Article
18
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 3, 1992, č. 161, 11. 7., příl. MS den na víkend, s. 4
Annotation: K současné situaci; datováno červen 1992.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 168, 20. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 3, 1992, č. 209, 5. 9., příl. MS den na víkend, s. 7
Annotation: Úvaha o současné politické situaci; též vzpomínka na své exilové působení v posledních dvaceti letech; s otištěnou básní K. K. Atlantis...
Article