By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 19, 2005, s. 41-52
Annotation: Mírně upravený referát přednesený 16.4.2004 na uvedeném sympoziu v Olomouci; s částmi: Heimkehr, Antagonismen einer historischen Gemeinschaft;...
Article
2
3
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 20, 2006, s. 25-41
Annotation: Studie, s kapitolami: Annäherung; Positive Faktizität - Der historische Wallenstein; Friedrich Schiller als Historiker; Die Freiheit des Schönen; Wege...
Article
4
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 21, 2007, s. 47-63
Annotation: Komentovaná edice dopisu z 2.6.1933, s kapitolami: Die Entdeckung des Dokuments; Biographische Skizzen; Der Brief; Die Randnotizen Franz Spinas; Zur Edition;...
Article
5
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 23, 2009, s. 29-49
Annotation: Studie, s kapitolkami: Späthöfische Zeit und spätes Mittelalter; Späthofische Kultur am Przemyslidenhof in Prag; Dichtung am Przemyslidenhof in Prag;...
Article
6
7
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-09-2. -- Jg. 26, 2012, S. 57-83
Annotation: Studie se zabývá literární kulturou na dvoře Přemysla Otakara II. a obrazem bitby na moravském poli v dobové i pozdější německojazyčné literatuře.
Article
8
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 25, 2014, č. 1, s. 102-105
Annotation: Studie se věnuje Olomouckému horologiu z 12. století.
Article
9
by Krywalski, Diether, 1935- xx0001161{{{}}}}
Published Praha : Vitalis, 2002.
Annotation: Soubor studií, s autorovou předmluvou Vorwort (s. 7-10) a se statěmi (s řadou ukázek): Poesia Moraviae Mediaetatis (Die ältere deutschsprachige Literatur...
Book
14
Published München : Saur, 2000.
Other Authors: '; ...Krywalski, Diether, 1935- xx0001161...
Annotation: Přehled představuje německy píšící autory z Prahy a českých zemí mezi lety 1900-1939, včetně jejich bibliografií a slovníkových hesel; s...
Book
16
Published Praha : Pražská edice, 2006.
Other Authors: '; ...Krywalski, Diether, 1935- xx0001161...
Annotation: Dvojjazyčný katalog ke stejnojmenné výstavě v pražském Clam-Gallasově paláci, s uvedenými texty; - se životopisnými daty o zastoupených výtvarnících...
Book