By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 19, 1997, č. 2, s. 57-58
Annotation: Recenze antologie, obsahující mj. nový překlad hry E. Rostanda.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 26. 2., s. 51
Annotation: Recenze; též o překladu.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 15, 8. 4., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 6. 5., s. 76-79
Annotation: O polemice známé pod názvem "spor o smysl českých dějin".
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 19, 9. 5., s. 80-83
Annotation: Stať o K. Krausovi a jeho knize.
Article
6
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 8, 20. 2., s. 54
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 9, 27. 2., s. 49
Annotation: Glosa o špatných překladech, konkrétně Tří mužů ve člunu.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 42, 16. 10., s. 57
Annotation: Glosa o dobré úrovni české literatury.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 43, 23. 10., s. 57
Annotation: Článek o veletrhu.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 25. 1., s. 60-62
Annotation: Článek o vzniku libreta a o přípravě premiéry v r. 1918.
Article
12
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 30, 5. 2., s. 7
Annotation: Úvaha v rubrice Historické mýty.
Article
13
14
15
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 78, 2. 4., s. 7
Annotation: Článek o knize A. Jiráska a o Chodech.
Article
16
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 13, 2002, č. 51/52, 19. 12., s. 124-127
Annotation: Stať.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 44, 1. 11., s. 68-71
Annotation: Stať o opeře, zvláště o libretu.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 48, 29. 11., s. 98-100, 102-103
Annotation: Stať o J. Haškovi a Švejkovi.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 51, 20. 12., s. 60-63
Annotation: Stať o J. J. Rybovi a jeho České vánoční mši Hej, mistře.
Article